Přejít k obsahu

Nedoručené písemnosti

Rozhodnutí podle § 50 odst. 5 a § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, která se studentovi nepodařila doručit do vlastních rukou, se dle čl. 117 Studijního a zkušebního řádu ZČU považují za doručená patnáctým dnem od vyvěšení na úřední desce.


Student os. č. Z17B0026K si může převzít písemnost ze dne 6.3.2018 č. j. ZCU 001238/2018 na studijním oddělení fakulty.

Sejmuto dne 4.4.2018


Student os. č. Z17B0200P si může převzít písemnost ze dne 5.3.2018 č. j. ZCU 001237/2018 na studijním oddělení fakulty.

Zveřejněno dne 21.3.2018


student os. č. Z17B0010K si může převzít písemnost ze dne 6.3.2018 č. j. ZCU 001225/2018 na studijním oddělení fakulty.

Sejmuto dne 6.4.2018


Student os. č. Z17B0131P si může převzít písemnost ze dne 6.3.2018 č.j. ZCU 001255/2018 na studijním oddělení fakulty.

Sejmuto dne 11.4.2018


Student os. č. Z17B0139P si může převzít písemnost ze dne 6.3.2018 č.j. ZCU 001224/2018 na studijním oddělení fakulty.

Sejmuto dne 11.4.2018

Patička