Přejít k obsahu

STRUKTURA AS FZS platnost od 1. 1. 2017

volební období (1. 1. 2017 – 31. 12. 2018)

 

Předsednictvo AS FZS

předseda AS FZS

Mgr. et Mgr. Václav Beránek

tajemnice AS FZS

Mgr. Eva Pfefferová

člen předsednictva za akademické pracovníky

PhDr. Jitka Krocová

člen předsednictva za studenty

Jaroslav Pokorný

Řádní členové AS FZS

Mgr. et Mgr. Václav Beránek

MUDr. Otto Kott, CSc.

Mgr. Petra Bejvančická

Ing. Kamila Honzíková

Mgr. Eva Pfefferová

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Mgr. Lukáš Ryba

PhDr. Jitka Krocová

Dana Ehrlichová

Kristýna Mužíková

Jaroslav Pokorný

Markéta Vrabcová

 

Předsedové a členové komisí AS FZS

Funkce

Jméno, příjmení

 předseda strategicko-ekonomické komise

členka komise

členka komise

Ryba Lukáš, Mgr.

Firýtová Rita, Mgr.

Bittnerová Adéla (FYT 1)

předsedkyně legislativně pedagogické komise

členka komise

členka komise

Bejvančická Petra, PhDr.

Ratislavová Kateřina, Mgr., Ph.D.

Směšná Simona (VŠS 1)

 

Patička