Přejít k obsahu

Struktura

 

STRUKTURA AS FZS

funkční období do 31. 12. 2018

Předsednictvo AS FZS

předseda AS FZS

Mgr. Václav Beránek

tajemník AS FZS

Mgr. Eva Pfefferová

člen předsednictva za akademické pracovníky

PhDr. Jitka Krocová

člen předsednictva za studenty

Jaroslav Pokorný

Řádní členové AS FZS

Mgr. et Mgr. Václav Beránek
MUDr. Otto Kott, CSc.
Mgr. Petra Bejvančická
Ing. Kamila Honzíková
Mgr. Eva Pfefferová
Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Ryba
PhDr. Jitka Krocová
-
Dana Ehrlichová
Lukáš Jindra
Jaroslav Pokorný
Markéta Vrabcová

 

Předsedové a členové komisí AS FZS

Funkce

Jméno, příjmení

předseda strategicko - ekonomické komise

člen komise

členka komise

Mgr. Lukáš Ryba

Mgr. Firýtová Rita

Bitnerová Adéla (FYT 1)

předseda legislativní a pedagogické komise

členka komise

členka komise

PhDr. Bejvančická Petra

Mgr. Ratislavová Kateřina, Ph.D.

Směšná Simona (VŠS 1)

Patička