Přejít k obsahu

Děkanát - kontakty

 

 

DĚKANÁT FZS

 
   
Husova 11  
301 00 Plzeň  
   
Děkanka  
Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
tel.: 377 633 700

číslo dveří: HJ 207

e-mail: mau@fzs.zcu.cz
   
Sekretariát děkana  
Veronika Bílá tel.: 377 633 701
číslo dveří: HJ 206
e-mail: bilaver@fzs.zcu.cz
   
   
Proděkanka pro pedagogickou činnost
Mgr. Jaroslava Nováková
tel.: 377 633 705
číslo dveří: HJ 210
e-mail: jarnovak@fzs.zcu.cz
   
Proděkan pro strategii, rozvoj a vnější vztahy  
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. tel.: 377 633 717
číslo dveří: HJ 211
e-mail: mzenisek@kap.zcu.cz
   
Proděkan pro výzkum a tvůrčí činnost
MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. tel.: 377 633 714
číslo dveří: Hj 212
e-mail: bolekl@fzs.zcu.cz
   
Proděkanka pro zdravotnickou praxi, kvalitu a mobility
 
PhDr. Alena Pistulková tel.: 377 633 810
číslo dveří: HJ 202 e-mail: apistul@fzs.zcu.cz
   
Sekretariát proděkanů  
Růžena Krýslová tel.: 377 633 715
číslo dveří: HJ 209
e-mail: kryslova@fzs.zcu.cz
   
Tajemnice  
Ing. Alena Hemrová
tel.: 377 633 703
číslo dveří: HJ 208
e-mail: ajahem@fzs.zcu.cz
   
   
Studijní oddělení:  
Vedoucí oddělení, pro katedru KOS:  
Stanislava Nová tel.: 377 633 710
číslo dveří: HJ 106
e-mail: stnova@fzs.zcu.cz
   
pro katedru KFE:  
Jana Legíňová tel.: 377 633 716
číslo dveří: HJ 106
e-mail: leginova@fzs.zcu.cz
   

Studijní oddělení - pro katedru KAZ, KTB:

 
Petr Nový tel.: 377 633 716
číslo dveří: HJ 106
e-mail:petrnovy@fzs.zcu.cz
   
   
Oddělení zdravotnické praxe  
Jana Růžičková tel.: 377 633 707
číslo dveří: HJ 105
e-mail: janruz@fzs.zcu.cz
   
   
Oddělení celoživotního vzdělávání  
Referentka:
 
Veronika Bílá tel.: 377 633 701
číslo dveří: HJ 206 email: bilaver@fzs.zcu.cz
   
Projektové oddělení:  
Mgr. Bc. Markéta MAURER tel.: 377 633 713
číslo dveří: HJ 213 email: maurer@fzs.zcu.cz
   
Ing. Pavla Boháčová tel.: 377 633 706
číslo dveří: HJ 213 email: pbohacov@fzs.zcu.cz
PhDr. Lukáš Štich tel.: 377 633 708
číslo dveří: HJ 213
e-mail: lukaz@fzs.zcu.cz
   

Patička