Přejít k obsahu

Kolégium děkana

 

Seznam členů:

 

 
Jméno, příjmení
 
Zařazení
Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

děkanka FZS

Prof. Ing. Josef Basl, CSc. proděkan pro strategii, rozvoj a vnější vztahy FZS
MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
proděkan pro výzkum a tvůrčí činnost FZS
Mgr. Jaroslava Nováková
proděkanka pro pedagogickou činnost FZS
PhDr. Alena Pistulková proděkanka pro zdravotnickou praxi, kvalitu a mobility, vedoucí katedry, KAZ
Ing. Alena Hemrová tajemnice FZS
MUDr. Otto Kott, CSc.
vedoucí katedry, KTB
Mgr. Monika Valešová
vedoucí katedry, KFE
PhDr., Mgr. Jitka Krocová vedoucí katedry, KOS
 
 
 

Patička