Přejít k obsahu

KOLEGIUM DĚKANKY FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZČU

 

Jméno, příjmení

funkce/pracoviště

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

děkanka FZS

PhDr. Alena Pistulková

proděkanka pro zdravotnickou praxi, kvalitu a mobility FZS

vedoucí katedry KAZ

Mgr. Jaroslava Nováková

proděkanka pro pedagogickou činnost FZS

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.

proděkan pro výzkum a tvůrčí činnost  FZS

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

proděkan pro strategii, rozvoj a vnější vztahy FZS

Ing. Alena Hemrová

tajemnice FZS

MUDr. Otto Kott, CSc.

vedoucí katedry KFE

PhDr. Mgr. Jitka Krocová

vedoucí katedry OSE

 

Patička