Přejít k obsahu

VĚDECKÁ RADA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZČU

platnost od 1. 2. 2018

 

Interní členové Vědecké rady FZS

funkce/pracoviště

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

děkanka FZS

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.

proděkan FZS

PhDr. Alena Pistulková

proděkanka FZS

prof. MUDr. Václav Zeman, CSc.

FZS – KFE

doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.

FZS – KOS

prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

FZS – KFE

doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.

FZS – KFE

MUDr. Otto Kott, CSc.

FZS – KFE

MUDr. et ThMgr. Marcel Hájek, Ph.D.

FZS – KAZ

PhDr. Jiří Frei, Ph.D.

FZS – KOS

Externí členové Vědecké rady FZS

funkce/pracoviště

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

děkanka ZSF JU v Českých Budějovicích

doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.

rektorka VŠ zdravotnické, o.p.s. Praha

doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.

I. interní klinika FN Plzeň

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

ředitel FN Plzeň

Ing. Vratislav Švorčík

jednatel společnosti Siemens Healthcare, s.r.o.

Stálí hosté Vědecké rady FZS

funkce/pracoviště

prof. Ing. Dr. Josef Kott, DrSc.

FZS – KFE

Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.

FZS – KOS

Mgr. Jaroslava Nováková

proděkanka FZS

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

proděkan FZS

 

Patička