Přejít k obsahu

Významné dokumenty

Volební řád Akademického senátu FZS ZČU v Plzni
Statut FZS ZČU v Plzni
Studijní a zkušební řád ZČU v Plzni
Jednací řád Akademického senátu FZS ZČU v Plzni
Jednací řád Vědecké rady FZS ZČU v Plzni
Disciplinární řád pro studenty FZS ZČU v Plzni

Výroční zprávy Rady stud. programů

Výroční zprávy rad studijních programů 2017
Výroční zprávy rad studijních programů 2016
Výroční zprávy rad studijních programů 2015
Výroční zprávy rad studijních programů 2014
Výroční zprávy rad studijních programů 2013
Výroční zprávy rad studijních programů 2012

Výroční zprávy FZS

Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2009

TEST

MONITOR

Dlouhodobé záměry

Plán realizace strategického záměru FZS 2018
Plán realizace strategického záměru FZS 2017
Aktualizace Dlouhodobého záměru FZS 2016
Dlouhodobý záměr FZS pro období 2016 - 2020
Aktualizace Dlouhodobého záměru FZS 2015
Aktualizace Dlouhodobého záměru FZS 2014
Aktualizace Dlouhodobého záměru FZS 2013
Aktualizace Dlouhodobého záměru FZS 2012
Aktualizace Dlouhodobého záměru FZS 2012 - příloha č. 1
Aktualizace Dlouhodobého záměru FZS 2012 - příloha č. 2
Dlouhodobý záměr FZS pro období 2011-2015
Aktualizace Dlouhodobého záměru FZS 2011
Aktualizace Dlouhodobého záměru FZS 2010
Aktualizace Dlouhodobého záměru FZS 2009

Patička