Přejít k obsahu

Vedení pracoviště

děkan Fakulty zdravotnických studií Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
proděkan pro strategii, rozvoj a vnější vztahy a statutární zástupce děkanky Fakulty zdravotnických studií PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
proděkan pro výzkum a tvůrčí činnost Fakulty zdravotnických studií MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty zdravotnických studií Mgr. Jaroslava Nováková
proděkan pro zdravotnickou praxi, kvalitu a mobility Fakulty zdravotnických studií PhDr. Alena Pistulková
tajemník Fakulty zdravotnických studií Ing. Alena Hemrová
sekretář děkana Fakulty zdravotnických studií Veronika Bílá
sekretář proděkanů Fakulty zdravotnických studií Růžena Krýslová

Patička