Přejít k obsahu

Department management

děkan Fakulty zdravotnických studií Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
proděkan pro strategii, rozvoj a vnější vztahy fakulty zdravotnických studií PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
proděkan pro výzkum a tvůrčí činnost fakulty zdravotnických studií MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost fakulty zdravotnických studií Mgr. Jaroslava Nováková
proděkan pro zdravotnickou praxi, kvalitu a mobility fakulty zdravotnických studií PhDr. Alena Pistulková
tajemník fakulty zdravotnických studií Ing. Alena Hemrová
sekretář děkana fakulty zdravotnických studií Veronika Bílá
sekretář proděkanů fakulty zdravotnických studií Růžena Krýslová

Patička