Přejít k obsahu

Katedra záchranářství a technických oborů

Vedoucí Katedry záchranářství a technických oborů Fakulty zdravotnických studií: 
PhDr. Alena Pistulková - (+420) 377 633 810; apistul@kaz.zcu.cz


Zástupce vedoucí Katedry záchranářství a technických oborů Fakulty zdravotnických studií: 
Mgr. et Mgr. Václav Beránek - (+420) 377 633 813; vberanek@kaz.zcu.cz


Sekretářka Katedry záchranářství a technických oborů Fakulty zdravotnických studií: 
Mgr. Petra Křížová - (+420) 377 633 811; krizopet@kaz.zcu.cz

 

Nabízíme studium oborů:

  • Zdravotnický záchranář – bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia
  • Radiologický asistent – bakalářský typ tříletého studia v prezenční a kombinované formě studia
  • Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia

 

Charakteristika katedry:

Katedra záchranářství a technických zabezpečuje a organizačně vede výuku ve studijních programech Specializace ve zdravotnictví a Veřejné zdravotnictví. Ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví nabízí studijní obory Zdravotnický záchranář (prezenční forma), Radiologický asistent (prezenční a kombinovaná forma).

V akademickém roce 2015/2016 byl tento obor otevřen pro první ročník v kombinované formě. Ve studijním programu Veřejné zdravotnictví nabízí studijní obor Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví (prezenční forma).

Hlavním cílem Katedry záchranářství a technických oborů je poskytovat vysokoškolské vzdělání nelékařským zdravotnickým pracovníkům v bakalářských programech. Aktivně se podílet na realizaci projektů, které aktivně zviditelní jednotlivé obory.

 

Odborní asistenti katedry:

Na Katedře záchranářství a technických oborů působí v současné době celkem 11 akademických pracovníků, včetně vedoucí katedry.

 

Dále spolupracujeme:

  • Se zdravotnickými a sociálními zařízeními - Fakultní nemocnice Plzeň, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., Horská služba Šumava, Centrum letecké záchranné služby Líně, Informační a strážní služby Šumava.
  • S profesními organizacemi – ČAS, ČSARIM, Komora záchranářů ZZS ČR, SPAPK, SRLA ČR, SUUS.
  • Naši odborní asistenti spolupracují s profesními organizacemi:
    Společnost radiologických asistentů ČR (SRLA) a European Federation of Radiographer Societies (EFRS).
  • Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady v Praze


Sídlo katedry:

Katedra záchranářství a technických oborů
Západočeská univerzita v Plzni
Tylova 2929/59
306 14  Plzeň

tel.: 377 633 811 (sekretariát katedry)

Mapa:

  mapa

 

Patička