Přejít k obsahu

Povinnosti studenta

 • Studijní povinnosti studenta vyplývají ze studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni
 • Povinností studentky je okamžité nahlášení těhotenství
 • Student dodržuje stanovenou pracovní dobu, která činí 8,5 hodiny, včetně 30-minutové přestávky na svačinu či oběd
 • Student je povinen si zajistit očkování proti virové hepatitidě B
 • Student respektuje zvyklosti pracoviště
 • Student je povinen informovat mentora a VUR nebo sekretariát o své nepřítomnosti na praxi (omluvenka  telefonicky nebo e-mailem do 8:00 1. dne absence). Neomluví-li se student do druhého dne absence, nemá nárok na náhradu praxe, nebude mu udělen zápočet pro nesplnění podmínek. V případě nemoci student předá VUR omluvenku od lékaře
 • Náhrada za absenci při ODP: Student si musí s mentorem a VUR domluvit náhradní termín odborné praxe. Náhrada za absenci při odborné praxi je možná pouze ve všední dny mimo dny zkouškového období po domluvě s VUR.
 • Student musí dodržovat přesně zadaná pracoviště dané plánem praktické výuky
 • Případné změny konzultuje pouze písemně (žádost, mail) s vedoucím učitelem(kou) ročníku, který(á) informuje o schválení nebo odmítnutí žádosti vedoucí katedry
 • Povinností studenta je se informovat u vedoucí učitelky ročníku o výsledku žádosti (do tří dnů od podání žádosti)
 • Student je povinen splnit 100% docházky
 • Student nosí předepsaný čistý pracovní oděv a bílou bezpečnostní obuv
 • Student nosí čitelnou jmenovku a dozimetr
 • Student je řádně upraven, svým vzhledem neprovokuje, neužívá nevhodné a příliš nápadné ozdoby
 • Student má upravené nehty krátce zastřižené bez nápadného laku (zákaz gelových nehtů – finanční pokuta dle normy FN)
 • Student dodržuje hygienicko-epidemiologický režim daného zařízení
 • Student dodržuje pravidla bezpečnosti práce
 • Student dodržuje pracovní a domácí řád zařízení
 • Student hlásí každou skutečnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení i zdraví klientů/pacientů
 • Student dodržuje zákon o ochraně dat klienta/pacienta (nikde na veřejnosti nemluví o klientech, pacientech, nepodává žádné informace týkající se zdravotního stavu pacienta
 • Student se chová slušně, kultivovaně
 • Student bere na vědomí, že zneužití razítek, léků, receptů, tiskopisů a zdravotnického materiálu je trestné
 • Student respektuje zákaz kouření v prostorách zdravotnických zařízení
 • Pokud student poruší povinnosti při odborné praxi, nesplní tím podmínky k udělení zápočtu.

Patička