Přejít k obsahu

Katedra fyzioterapie a ergoterapie

Vedoucí Katedry fyzioterapie a egoterapie Fakulty zdravotnických studií:
Mgr. Monika Valešová - (+420) 377 633 736; valesmo@kfe.zcu.cz

Sekretářka Katedry fyzioterapie a egoterapie Fakulty zdravotnických studií:
Bc. Štěpánka Regentová - (+420) 377 633 737; regent@kfe.zcu.cz


Nabízíme studium oborů:

  • Fyzioterapie  – bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia
  • Ergoterapie - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia
  • Ortotik – protetik  - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia

 

Charakteristika katedry:

Katedra je součástí Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni od akademického roku 2008/2009. Studium jednotlivých oborů na této katedře připravuje studenty především v oblasti rehabilitační péče o nemocné a tělesně postižené. Výuka je teoreticko – praktická realizována v odborných učebnách katedry i ve spolupráci s ostatními katedrami a s řadou klinických pracovišť. Katedra fyzioterapie a ergoterapie zajišťuje výuku hlavních vyučovacích předmětů a koordinuje činnost spolupráce pracovišť. 

Každoročně katedra pořádá studentské konference, kde prezentují studenti zajímavosti ze své praxe. Ve spolupráci s firmou Otto Bock ČR pořádá každý rok na podzim odborné konference určené pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a další NZP.

 

Odborní asistenti katedry:

Na Katedře fyzioterapie a ergoterapie působí v současné době celkem 13 odborných asistentů, včetně vedoucí katedry. Počet přepočtených úvazků na katedru činí 9,3125.

 

Dále spolupracujeme:

  • se zdravotnickými, sociálními a sportovními zařízeními v Plzeňském kraji
  • s profesními organizacemi – UNIFY, ČAE, FOPTO
  • s neziskovými organizacemi – Tyflo Centrem Plzeň, o.p.s. – „Bílá pastelka“, „Kytičkový den“

 

Sídlo katedry:

Katedra fyzioterapie a ergoterapie (KFE)
Západočeská univerzita v Plzni
nám. Odboje 18
323 21 Plzeň

tel. 377 633 737 (sekretariát katedry)

            

Mapa:

 mapa

Patička