Přejít k obsahu

Publikace za rok 2017

  Počet Rok
Počet titulů 6
PETRÁŠOVÁ, Š., ZEMKOVÁ, D., MAŘÍKOVÁ, A., MYSLIVEC, R., HUDÁKOVÁ, O., MAŘÍK, I. ANTROPOMETRICKÉ MĚŘENÍ TIBOFEMORÁLNÍHO ÚHLU, ÚHLU PATY, TORSE BÉRCŮ A ROTACE KYČELNÍCH KLOUBŮ Z FOTOGRAFIÍ. Pohybové ústrojí, 2017, roč. 24, č. 1, s. 68-69. ISSN: 2336-4777
  Detail publikace
MAŘÍK, I., ZEMKOVÁ, D., MAŘÍKOVÁ, A., MYSLIVEC, R., ČERNÝ, P., KRAWCZYK, P. DEFORMITY U VROZENÝCH A ZÍSKANÝCH VAD SKELETU JAKO FUNKČNÍ ADAPTACE KOSTÍ. Pohybové ústrojí, 2017, roč. 24, č. 1, s. 64-68. ISSN: 2336-4777
  Detail publikace
ČERNÝ, P., MAŘÍK, I., PETRÁŠOVÁ, Š., ZEMKOVÁ, D. MĚŘENÍ TIBIOFEMORÁLNÍHO ÚHLU, ÚHLU PATY, TORSE BÉRCŮ A ROTACE KYČELNÍCH KLOUBŮ Z FOTOGRAFIÍ S VYUŽITÍM PC PROGRAMU. Pohybové ústrojí, 2017, roč. 24, č. 1, s. 70-71. ISSN: 2336-4777
  Detail publikace
MAŘÍK, I., PETRÁŠOVÁ, Š., MYSLIVEC, R., MAŘÍKOVÁ, A., ZEMKOVÁ, D. OPERAČNÍ ŘEŠENÍ NESTEJNÉ DÉLKY DOLNÍCH KONČETIN. Pohybové ústrojí, 2017, roč. 24, č. 1, s. 15-17. ISSN: 2336-4777
  Detail publikace
ZEMKOVÁ, D., MAŘÍK, I., PETRÁŠOVÁ, Š., MYSLIVEC, R. RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K PACIENTŮM S NESTEJNOU DÉLKOU DOLNÍCH KONČETIN. PREDIKCE RŮSTU KONČETIN. Pohybové ústrojí, 2017, roč. 24, č. 1, s. 14-15. ISSN: 2336-4777
  Detail publikace
KRAWCZYK, P., MAŘÍK, I., JAKUB, J., MAŘÍK, J., SÝKORA, A., ZEMKOVÁ, D., PETRÁŠOVÁ, Š., UCHYTIL, J., JANDAČKA, D., BUŽGA, M. VLIV HMOTNOSTI TT PROTÉZ DOLNÍ KONČETINY NA POSTURÁLNÍ STABILITU A LOKOMOCI. Pohybové ústrojí, 2017, roč. 24, č. 1, s. 22-24. ISSN: 2336-4777
  Detail publikace

Patička