Přejít k obsahu

Informace ke stažení

Etický kodex akademického psaní 25.09.2009
Harmonogram akademického roku 2017/2018 18.09.2017
Žádost o vlastní téma KP 17/18, rozhodnutí děkanky 06.10.2017
Žádost o vlastní téma KP AR 17/18 06.10.2017
Žádost o poskytnutí informací v souvisloti s vypracováním BP/DP/jiné práce - FN Plzeň 08.08.2017

Deník odborné praxe (MVK)

Docházková knížka praxe CHIR 21.07.2017
Docházková knížka praxe INT 21.07.2017
Evaluační dotazník - Hodnocení odborné praxe mentorem - CHIRURGICKÝ OBOR 20.07.2017
Evaluační dotazník - Hodnocení odborné praxe mentorem - INTERNÍ OBOR 20.07.2017
Evaluační dotazník - Hodnocení odborné praxe studentem 20.07.2017
Logbook- Oš. péče v chirurgických oborech 20.07.2017
Logbook- Oš. péče v interních oborech 20.07.2017
POKYNY K ODP 10.08.2017

Deník odborné praxe (PAS)

DENÍK ODP- PAS - Hmotná část 30.09.2016
POKYNY PRO PRÁCI S DENÍKEM ODP PAS 22.06.2017
POKYNY K ODP 10.08.2017
Evaluační dotazník hodnocení ODP studentem 30.09.2016
Evaluační dotazník pro mentorky porodní asistentky 09.12.2016
Sebehodnocení studenta 30.09.2016

Deník odborné praxe (VSK)

DENÍK ODBORNÉ PRAXE-VSK-Hmotná část 27.09.2016
POKYNY PRO PRÁCI S DENÍKEM ODP VSK 22.06.2017
POKYNY K ODP 10.08.2017
Evaluační dotazník hodnocení ODP studentem 29.03.2017
Evaluační dotazník hodnocení studenta mentorem 27.09.2016
Sebehodnocení studenta 27.09.2016

Deník odborné praxe (VSS)

DENÍK ODBORNÉ PRAXE-VSS- Hmotná část 27.09.2016
POKYNY PRO PRÁCI S DENÍKEM ODP VSS 22.06.2017
POKYNY K ODP 10.08.2017
Evaluační dotazník hodnocení ODP studentem 29.03.2017
Evaluační dotazník hodnocení studenta mentorem 27.09.2016
Sebehodnocení studenta 27.09.2016

FN Pzeň

Práva a povinnosti zdravotnických pracovníků 13.09.2016
Poranění použitou jehlou 13.09.2016
Práva a povinnosti pacienta 13.09.2016
Charta práv dětí 13.09.2016
Inf. školení pro studenty 31.10.2017
Vnitřní řád FN 02.10.2013
Praxe a dokumentace (verze 2016) 13.09.2016
Výňatek z HP - pro studenty 31.10.2017

Patička