Přejít k obsahu

Katedra teoretických oborů

Vedoucí Katedry teoretických oborů Fakulty zdravotnických studií:
MUDr. Otto Kott, Csc. - (+420) 377 633 836; kotto@ktb.zcu.cz

Sekretářka Katedry teoretických oborů Fakulty zdravotnických studií:
Jana Lesová - (+420) 377 633 777; lesova@ktb.zcu.cz

 

Nabízíme studium oboru:

 • Zdravotní  laborant  – bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia

 

Charakteristika katedry:

Katedra je součástí Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni od akademického roku 2008/2009. Katedra zajišťuje výuku všech teoretických a preklinických  předmětů pro Katedru ošetřovatelství a porodní asistence, Katedru záchranářství a technických oborů a Katedru fyzioterapie a ergoterapie. Jejím úkolem je připravit studenty ze stěžejních předmětů na jejich další specializaci. Kromě toho katedra garantuje předměty pro Fakultu pedagogickou a fakultu strojní Západočeské univerzity v Plzni. Studijní program Zdravotní laborant byl akreditován v roce 2013. Studijní program se specializuje na provádění kvalifikované samostatné práce ve všech typech medicinských laboratoří v rámci vymezených funkčních odpovědností a pravomocí daných systémem řízení jakosti. Studijní program se orientuje na preanalytické, analytické a postanalytické procesy jednotlivých laboratorních oborů, včetně znalosti kritických míst a zásad správné laboratorní práce. Studijní program je také zaměřen na aplikaci nových analytických postupů za použití vysoce sofistikované analytické a instrumentální techniky. Katedra organizuje Studentské vědecké konference ve spolupráci se ZČU v Plzni. Studenti oboru pravidelně vyjíždějí na zahraniční odborné praxe.

 

Odborní asistenti katedry:

Na Katedře teoretických oborů  působí v současné době celkem 9 odborných asistentů včetně vedoucího katedry. Počet přepočtených úvazků na katedru činí  4,6.

V akademickém roce 2015/2016 bude mít katedra první absolventy oboru Zdravotní laborant. 

 

Katedra spolupracuje:

 • Fakultní nemocnice Plzeň,  Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
 • Městská nemocnice Plzeň, Privamed a.s., Kotíkovská 17, 323 00 Plzeň
 • Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, 339 01 Klatovy 2
 • Rokycanská nemocnice, a.s., Voldušská 750, 337 22 Rokycany
 • Stodská nemocnice, a.s., Hradecká 600, 333 01 Stod
 • Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
 • Domažlická nemocnice, a.s., Kozinova 292, 344 22
 • Mulačova nemocnice s.r.o., Dvořákova 17, 320 02 Plzeň
 • Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 397 01 Písek
 • Nemocnice Sušice o.p.s, Pod nemocnicí 116, 342 56 Sušice
 • NEMOS PLUS s.r.o., U nemocnice 1161, 363 01 Ostrov
 • Poliklinika Denisovo nábřeží, spol. s r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 50 Plzeň
 • Genetika Plzeň, s.r.o.
 • Bioptická laboratoř, s.r.o. Plzeň
 • Medipont s.r.o.
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – pracoviště Plzeň
 • Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika Agel Plzeň
 • Synlab - Laboratoř Plzeň
 • SangLab – klinická laboratoř, s.r.o. Karlovy Vary
 • DIA-GON MP Cheb
 • Poliklinika Medipont – pracoviště klinické biochemie Plzeň
 • NEMOS SOKOLOV, s.r.o., Slovenská 545, 356 01 Sokolov

 

Sídlo katedry:

Katedra teoretických oborů (KTB)
Západočeská univerzita v Plzni
Tylova 2929/59
306 14  Plzeň

tel.: 377 633 777 (sekretariát katedry)

 

Mapa:

  mapa

 

 


Patička