Přejít k obsahu

FZS hostila zástupce zdravotnických a lékařských fakult univerzit celé ČR

Dne 8. 11. 2016 hostila Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni zástupce zdravotnických a lékařských fakult univerzit celé ČR.

V plzeňském Parkhotelu proběhlo zasedání předsednictva a následně Pléna Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR. Na zasedání se mimo jiné diskutovalo o Novele zákona 96/2004 o nelékařích či Novele VŠ zákona, bylo odhlasováno přijetí nového člena Asociace. Přítomní byli také informováni  o založení Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester (nepolitické, dobrovolné, registrované neziskové sdružení vysokoškolsky vzdělaných sester a vysokoškolských studentů ošetřovatelství s vlastní právní subjektivitou) www.svvs.cz   10.11.16
  • null
  • null

Zpět na seznam aktualit

Patička