Přejít k obsahu

Řešené projekty

Řešené projekty v akademickém roce 2011/2012
 
 
 
Dotační (grantový) titul
Výzva -oblast podpory
Název projektu
Řešitel/spoluřešitel
 
OP VK
Výzva o. p. 2.3
Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu
 
"Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje"
 
Společný projekt ZČU
Účastní se všechny katedry FZS
 
Řešitel/spoluřešitel: ZČU v Plzni/FZS
 
 
 
 
Vyhodnocení: leden/únor
Realizace: 2012 -2013
 
 
OPPI
EU
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotační (grantový) titul
Výzva -oblast podpory
Název projektu
Řešitel/spoluřešitel
 
OP PI (MPO)
Program: Potenciál
"Vybudování výzkumného centra společnosti AREKO, spol. s.r.o."
 
 
Řešitel/spoluřešitel: AREKO, spol. s.r.o./FZS
 
Schválen: únor 2012
 
Předmětem projektu je vybudování výzkumného centra společnosti AREKO, spol. s.r.o. pro vývoj nových kosmetických přípravků s obsahem biologicky aktivních fosfolipidů. Tato kosmetická řada bude zaměřena na podporu zdraví pokožky především u osob trpících psoriázou a atopickými ekzémy. V rámci projektu bude pořízeno potřebné technologické zařízení a přístrojové vybavení. Součástí projektu bude i vypracování studií obsahujících výsledky testování vlivu fosfolipidových kosmetických přípravků zejména na kvalitu pokožky. Budou zde využity i služby externích odborníků (dermatologů).
 
 

 

 
 
Dotační (grantový) titul
Výzva -oblast podpory
Název projektu
Řešitel/spoluřešitel
 
Lions Eye
Lions Club v Plzni (ČR)
"Lví očko"
 
Spolupráce FZS na aktivitě Lions Clubu s názvem Lions Eye (Lví očko).
Participace Katedry ošetřovatelství a porodní asistence (využití pro bakalářské práce) a projektového manažera FZS.
 
Řešitel/spoluřešitel: LC Bohemia Plzeň/FZS ZČU v Plzni
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizace: pokračuje v roce 2012
K výše uvedeným aktivitám se připojuje také důležitá dlouhodobá akce spojená s širokoprofilovým screeningem očních vad dětí v předškolním věku ve spolupráci s mezinárodní organizací Lions Club v Plzni v aktivitě s názvem Lví očko.
Fakulta od začátku projektu v roce 2010 spolupracuje LC v Plzni na přípravě a zajištění screeningových měření očních vad. Měřená data (v rámci ČR a po projednání v SR -pro srovnání v mezinárodním měřítku) budou využita pro bakalářské a diplomové práce a také pro výzkumné aktivity ve spolupráci s očními lékaři. Od léta vlastní LC v Plzni, díky podpoře a dotaci Plzeňského kraje, novou kameru a od podzimu budou probíhat další měření v Plzeňském regionu.
 Aktualizováno: 23.11.2016 

Patička