Přejít k obsahu

Projektové oddělení FZS

FZS v druhé polovině roku 2015 vytvořila Projektové oddělení FZS, které spadá pod proděkana pro výzkum a tvůrčí činnost. Personální obsazení jsou dva VŠ zaměstnanci (PhDr. Lukáš Štich a Mgr. Bc. Markéta Maurer). Projektové oddělení úzce spolupracuje s děkankou, proděkany, tajemnicí fakulty a vedoucími kateder. Zároveň se rozvíjí spolupráce s Projektovým centrem ZČU. Za krátké období své existence Projektové oddělení FZS iniciovalo, pomáhalo zpracovávat, či samo připravilo řadu projektů, z nichž některé jsou již řešeny.

 • Hlavní činnosti projektového oddělení jsou:
 • zpětná a průběžná analýza vnitřního projektového potenciálu FZS
 • aktivní vyhledávání dotačních zdrojů, analýza jejich využitelnosti v rámci FZS
 • aktivní vyhledávání potenciálních partnerů všech typů
 • aktivní komunikace a sdílení informací s PC ZČU
 • poskytování poradenství zájemcům o přípravu projektů
 • zajišťování aktivní pomoci při zpracování, předkládání a řešení projektů
 • průběžné informování pracovníků FZS o možnostech dotačních titulů všemi dostupnými cestami (mail, www stránky, informační schůzky, workshopy atd.)
 • propagace možností FZS u potenciálních partnerů
 • stimulace pracovníků i studentů FZS k podávání projektů, informování o přínosu jak pro profesní růst, tak pro kvalitativní růst a rozvoj FZS
 • registrace projektových aktivit, zpracování podkladů pro DZ, aktualizace DZ a VZ FZS atp.

Kontakt:

Mgr. et Bc. Markéta Maurer
tel.: 377 633 713
e-mail: maurer@fzs.zcu.cz

PhDr. Lukáš Štich
tel.: 377 633 708
e-mail: lukaz@fzs.zcu.cz

Projektové oddělení FZS

adresa: Tylova 2929/59, 306 14 Plzeň

Aktualizováno: 23.11.2016

Patička