Přejít k obsahu

Ortotik-protetik

Tříleté prezenční bakalářské studium pro absolventy středních škol s maturitou. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu bakalář (Bc.).

Bakalář ortotik-protetik je schopen provádět bez odborného dohledu v souladu s diagnózou lékaře, případně na základě indikace lékaře, pokud je stanovena, a na základě vlastních vyšetření optimální vybavení klienta ortotickou či protetickou pomůckou včetně edukace klienta, jeho rodinných příslušníků a ošetřovatelského personálu tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyššího stupně funkční schopnosti a samostatnosti klienta.

Odborná způsobilost k vykonávání povolání ortotika-protetika je upravena Zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb., § 14.

 

Podrobné informace o oboru

Patička