Přejít k obsahu

Nedoručené písemnosti

Rozhodnutí podle § 50 odst. 5 a § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, která se studentovi nepodařila doručit do vlastních rukou, se dle čl. 117 Studijního a zkušebního řádu ZČU považují za doručená patnáctým dnem od vyvěšení na úřední desce.


Student Z16B0111P, písemnost č.j. ZCU 027916/2018 ze dne 1.11.2018, vrátilo se zpět 21.11.2018, k vyzvednutí na studijním oddělení fakulty.


Rozhodnutí o ukončení studia je připraveno k převzetí na studijním oddělení fakulty, Husova 11, 301 00 Plzeň, místnost č. HJ 106

student os. č. Z17B0057K - rozhodnutí o ukončení studia, č. j. ZCU 027042/2018

student os. č. Z17N0022K - rozhodnutí o ukončení studia, č. j. ZCU 027052/2018

student os.č. Z17B0047K - rozhodnutí o ukončení studia  č. j. ZCU 027049/2018

student os.č. Z17B0011K - rozhodnutí o ukončení studia č. j. ZCU 027039/2018

student os.č. Z17B0031K - rozhodnutí o ukončení studia č. j. ZCU 027044/2018

student os.č. Z16B0195P - rozhodnutí o ukončení studia, č.j. ZCU027825/2018


Rozhodutí zveřejněna dne 21. 11. 2018

Patička