Přejít k obsahu

Vedení pracoviště

děkanka Fakulty zdravotnických studií Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
proděkan pro strategii, rozvoj a vnější vztahy Fakulty zdravotnických studií PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
proděkan pro výzkum a tvůrčí činnost Fakulty zdravotnických studií MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
proděkanka pro pedagogickou činnost Fakulty zdravotnických studií Mgr. Jaroslava Nováková
proděkanka pro zdravotnickou praxi, kvalitu a mobility Fakulty zdravotnických studií PhDr. Alena Pistulková
tajemnice Fakulty zdravotnických studií Ing. Alena Hemrová
sekretářka děkana Fakulty zdravotnických studií Veronika Bílá
sekretářka proděkanů Fakulty zdravotnických studií Růžena Krýslová

Patička