Přejít k obsahu

Elektronická úřední deska Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni

Nedoručené písemnosti naleznete ZDE

AKTUÁLNĚ:

Doplňovací volby do Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS ZČU do akademické části volebního celku fakulty zdravotních studií -ZDE-

Termín doplňovacích voleb do AS ZČU -ZDE-

Seznam kandidátů - akademici -ZDE-

Seznam oprávněných voličů - akademici -ZDE-

Konečné výsledky voleb -ZDE-


Volby kandidáta na děkana FZS v Plzni - 2018

Informace k volbám děkana FZS: -ZDE-

Návrh kandidáta na děkana Fakulty zdravotnických studií Zápodečeské univerzity v Plzni -ZDE-

Program pro volbu kandidáta na funkci děkana (2019-2022) -ZDE-


Volby do AS FZS v Plzni - 2018

Informace k volbám do AS: -ZDE-

Termíny: -ZDE-

Seznam kandidátů - akademici -ZDE-

Seznam kandidátů - studenti -ZDE-

Seznam oprávněných voličů - studenti: -ZDE-

Seznam oprávněných voličů - akademici: -ZDE-

Konečné výsledky voleb do AS FZS konaných 1. a 2. 10. 2018 -ZDE-


PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU ZČU v PLZNI

na volební období 2018 – 2020

budou od 16. 11. 2017 zveřejněny na úřední desce ZČU.

Do jednoho týdne od zveřejnění lze podávat námitky proti výsledku voleb k rukám předsedy volební komise.

V Plzni 15. 11. 2017

Mgr. Stanislava Reichertová
člen volební komise


Patička