Přejít k obsahu

Vyhlášky a pokyny

Rozhodnutí děkanky 10D-2018 - Přijímací řízení 2019-20 19.11.2018
Rozhodnutí děkanky 9D-2018 - Imatrikulace 2018-19 19.10.2018
příloha k Rozhodnutí děkanky 8D-2018 - BP a DP 18-19 11.09.2018
Rozhodnutí děkanky 8D-2018 - BP a DP_18-19 11.09.2018
Rozhodnutí děkanky 7D-2018 Stipendia 2018-19 18.09.2018
Rozhodnutí děkanky 6D-2018 zápisy 2018-2019 06.08.2018
Rozhodnutí děkanky 5D-2018 - SZZ 2017-18 - podzimní termíny 11.07.2018
Rozhodnutí děkanky 4D-2018_2. kolo přijímacích zkoušek 03.07.2018
Rozhodnutí děkanky 3D-2018 Počet kvalifikačních prací 26.02.2018
Rozhodnutí_děkanky 2D-2018_SZZ_17-18 19.03.2018
Rozhodnutí děkanky 1D-2018 Promoce 2018 20.02.2018
1D/2017 - SZZ na FZS pro akademický rok 2016/2017 17.03.2017
7D/2017 - Rozhodnutí děkanky - BP a DP pro AR 2017-2018 31.08.2017
6D/2017 - SZZ podzimní 2016-2017 20.06.2017
7D/2017 - Příloha k rozhodnutí děkanky - žádost o vlastní téma BP a DP pro AR 2017-2017 31.08.2017
5D/2017 - Rozhodnutí děkanky - Promoce na FZS 08.06.2017
2D/2017 Metodika rozpočtu FZS 27.04.2017
6D/2016 - SZZ na FZS pro akademický rok 2015/2016 - podzimní termín 20.05.2016
5D/2016 - Motivační systém FZS ZČU v Plzni 01.09.2016
4D/2016 - Příloha: Žádost pro mimořádné stipendium 05.09.2016
4D/2016 - Podmínky přiznávání stipendií 01.09.2016
3D/2016 - Státní závěrečné zkoušky na FZS pro akademický rok 2015/2016 08.04.2016
1D/2016 - Postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací 26.04.2016
10D/2015 - Rozhodnutí děkanky - Postup při podávání projektu 22.10.2015
Příloha k rozhodnutí děkanky 10D/2015 22.10.2015
2D/2015 - O určení oblastí činnosti proděkanů a o stanovení rozsahu zastupování děkanky 28.04.2015
7D/2012 - O uznávání zápočtů a zkoušek 27.09.2012
4D/2012 - O evidenci, zápisech, předání a ověřování správnosti výsledků kontroly splnění předmětu 27.09.2012
9D/2011 - Pojištění odpovědnosti studentů při výkonu odborné praxe 15.06.2011

Archiv

Rozhodnutí děkanky_10D-2017 - Přijímací řízení 2018-19 21.02.2018
9D/2017 - Rozhodnutí děkanky - Imatrikulace 2017-18 16.10.2017
8D/2017 - Rozhodnutí děkanky - Stipendia 2017-18 05.09.2017
3D/2017 - Přijímací řízení FZS ZČU v Plzni pro akademický rok 2017/2018 - II. kolo 21.06.2017
9D-2013 - Přijímací řízení 2014-15 20.11.2018
4D/2017 - Rozhodnutí děkanky - Zápisy studentů na akademický rok 2017/2018 08.06.2017
9D/2016 - Přijímací řízení FZS ZČU v Plzni pro ak. rok 2016/2017 - II. kolo pro obor Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví 30.06.2016
12D/2016 - Ve věci stipendií za studijní výsledky studentů FZS 13.10.2016
11D/2016 - K vypisování a zpracování podkladu pro zadání bakalářských/diplomových prací na FZS v a.r. 2016/2017 13.10.2016
11D/2016 - Příloha: Žádost o vlastní téma bakalářské/diplomové práce 24.10.2016
11D/2016 - Příloha: Žádost o vlastní téma bakalářské/diplomové práce 13.10.2016
10D/2016 - Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků FZS a.r. 2016/2017 13.10.2016
8D/2016 - Ve věci zápisu studentů na akademický rok 2016/2017 17.08.2016
2D/2016 - Přijímací řízení FZS ZČU v Plzni pro akademický rok 2016/2017 - II. kolo 26.04.2016
13D/2016 - Přijímací řízení FZS ZČU v Plzni pro ak. rok 2016/2017 05.12.2016
11D/2015 - Přijímací řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2016/2017 09.12.2015
9D/2015 - Rozhodnutí děkanky - Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků FZS ak. roku 2015/2016 08.10.2015
8D/2015 - Rozhodnutí děkanky ve věci stipendií za studijní výsledky studentů FZS, ZČU v Plzni 06.10.2015
7D/2015 - Rozhodnutí děkanky k vypisování a zpracování podkladu pro zadání bakalářských/diplomových prací na FZS v akademickém roce 2015/2016 01.10.2015
Příloha k rozhodnutí děkanky 7D/2015 22.10.2015
6D/2015 - Promoce na Fakultě zdravotnických studií ZČU - červenec 2015 08.06.2015
5D/2015 - Harmonogram SZZ na FZS - akademický rok 2014/2015 - podzimní termín 22.05.2015
4D/2015 - Ve věci zápisů studentů na akademický rok 2015/2016 21.05.2015
3D/2015 - Harmonogram SZZ na FZS - akademický rok 2014/2015 21.05.2015
9D/2014 - Příjímací řízení FZS ZČU v Plzni pro ak. rok 2015/2016 07.11.2014
8D/2014 - Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků FZS ak. roku 2014/2015 22.10.2014
7D/2014 - O stanovení povinné účasti na výuce v ak. r. 2014/2015 22.10.2014
6D/2014 - Ve věci stipendií za studijní výsledky studentů FZS (za ak. rok 2013/2014) 02.10.2014
5D/2014 - Harmonogram SZZ na FZS - ak. r. 2013/2014 - podzimní termín 21.07.2014
4D/2014 - Ve věci zápisu studentů na akademický rok 2014/2015 09.06.2014
3D/2014 - Promoce na FZS - červenec 2014 27.05.2014
2D/2014 - Přijímací řízení FZS ZČU pro obor Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro ak. rok 2014/2015 27.05.2014
1D/2014 - Státní závěrečné zkoušky na FZS pro akademický rok 2013/2014 27.05.2014
8D/2013 - Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku FZS akademického roku 2013/2014 14.10.2013
7D/2013 - Ve věci stipendií za studijní výsledky studentů FZS 01.10.2013
6D/2013 - Rozhodnutí děkana o stanovení povinné účasti na výuce v ak. roce 2013/2014 24.09.2013
5D/2013 - Harmonogram opravných státních závěrečných zkoušek na FZS 02.09.2013
4D/2013 - Ve věci zápisu studentů ke studiu na akademický rok 2013/2014 17.06.2013
3D/2013 - Promoce na Fakultě zdravotnických studií - červenec 2013 07.06.2013
2D/2013 - Přijímací řízení FZS ZČU v Plzni na obor Zdravotní laborant pro ak. rok 2013/2014 11.06.2013
1D/2013 - Státní závěrečné zkoušky na FZS pro akademický rok 2012/2013 05.06.2013
6D/2012 - Ve věci státních závěrečných zkoušek, o bakalářských a diplomových pracích 27.09.2012
5D/2012 - O pravidlech zápisu do prvního a dalšího roku studia 27.09.2012
10D/2012 - Přijímací řízení FZS ZČU v Plzni pro ak. rok 2013/2014 01.11.2012
9D/2012 - Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků ak. roku 2012/2013 01.11.2012
8D/2012 - Ve věci stipendií za studijní výsledky studentů Fakulty zdravotnických studií 10.10.2012
3D/2012 - O stanovení povinné účasti na výuce v akademickém roce 2012/2013 27.09.2012
2D/2012 - O určení oblastí činnosti proděkanů a o stanovení rozsahu zastupování děkana 23.10.2012
1D/2012 - Evidence a realizace výsledků výzkumné, publikační a tvůrčí činnosti FZS ZČU 01.03.2012
1D/2012 - příloha č. 7 a 8 24.11.2015
1D/2012 - příloha č. 6 24.11.2015
1D/2012 - příloha č. 4 a 5 24.11.2015
1D/2012 - příloha č. 3 24.11.2015
1D/2012 - příloha č. 1 a 2 24.11.2015
13D/2011 - Přijímací řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU pro akademický rok 2012-2013 03.01.2012
11D-2011 - Funkční podřízenost útvarů děkanátu FZS do pravomoci a zodpovědnosti proděkanů a tajemníka 07.11.2011
10D/2011 - Ve věci stipendií za studijní výsledky studentů FZS v ak. roce 11/12 10.10.2011
7D/2011 - Přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na FZS ZČU v Plzni pro navazující magisterské studium v akademickém roce 2011/2012 15.04.2011
6D/2011 - Ve věci realizace kurzů Oddělením celoživotního vzdělávání 15.04.2011
5D/2011 - Úhrady za nadstandardní úkony dodatek č.2 11.06.2013
5D/2011 - Ve věci úhrady režijních nákladů za mimořádné a nadstandartní úkony 15.04.2011
2D/2011 - Pravidla pro přijímací řízení CŽV 2011-2012 10.02.2011
1D/2011 - Převod VŠKP do NR a postup záznamu obhajoby v IS STAG 18.01.2011
Mezní termín pro získávání zápočtů a zkoušek v ak. roce 2011-12 - 25.02.2011 25.02.2011
9/2010 - Přijímací řízení 2011-2012 05.11.2010
8/2010 - Stipendia 2010-2011 05.11.2010
6D/2010 - Pravidla pro přijímací řízení CŽV.d… 05.11.2010
4D/2010 - Ve věci podmínek celoživotního vzdělávání na FZS ZČU 24.09.2010
3D/2010 - Ve věci SZZ a obhajob bakalářských prací na FZS 19.02.2010
2D/2010 - Přijímací řízení a studium absolventů vyšších odborných škol zdravotnických 26.01.2010
1D/2010 - Ve věci slavnostní imatrikulace studentů Fakulty zdravotnických studií 07.01.2010
8D/2009 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v ak. r. 2010/2011 18.12.2009
6D/2009 - Zápis předmětů studentů FZS 09.08.2018
1D/2009 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v ak. roce 09/10 08.10.2009
1D-2015 - Přijímací řízení - ORT 2015-16 20.11.2018

Patička