Přejít k obsahu

Department management

děkan Fakulty zdravotnických studií PhDr. Lukáš Štich
proděkan pro výzkum, strategii a tvůrčí činnost fakulty zdravotnických studií PhDr. Denis Mainz, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost fakulty zdravotnických studií MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D.
proděkan pro vnitř. a vněj. vztahy FZS Mgr. Bc. Blanka Rybnerová
tajemník fakulty zdravotnických studií PhDr. Tomáš Přibáň, Ph.D.
sekretář děkana fakulty zdravotnických studií Lenka Krejčí
sekretář proděkanů fakulty zdravotnických studií Růžena Krýslová

Patička