Přejít k obsahu

Škola zdravé chůze v MŠ v Kostelci

V pondělí 14. 1. 2019 proběhl teoreticko-praktický přednáškový blok na téma zdravá noha – zdravá chůze pro děti z mateřské školy v Kostelci a jejich rodiče.

Bylo přítomno celkem 15 dětí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o děti předškolního věku, bylo vše zaměřeno především na prevenci primární a cvičení bylo vedeno hravou formou.

V úvodu byla stručně představena anatomie dolní končetiny se zaměřením na nohu, fyziologické postavení a nejčastější vady. Zábavnou formou děti poznávaly zdravou nohu a některé si vzaly do ruky kostěné modely. Důraz byl kladen na význam chůze a pravidelný pohyb. Diskutovalo se o vhodné obuvi pro děti, o ploché noze a o vhodném cvičení.

Praktická část byla zaměřena na diagnostiku a terapii. Děti cvičily naboso, plosku nohy si uvolnily a nastimulovaly přes ježeček či váleček. Nacvičoval se korigovaný stoj na pevné i labilní ploše. V závěru si všichni prošli připravenou dráhu, kdy jsme kontrolovali správné držení těla a odvíjení plosky nohy při chůzi.

Všichni byli vyšetřeni na přístroji PodoCam, kde byl zjištěn nález aktuálního zatížení plosky nohy a postavení paty. Byla provedena základní diagnostika stoje ve statické poloze, ale i dynamická zkouška při podřepu, výponu či stoji na jedné noze.

Závěrem byla představena chůze s vycházkovými holemi, pro zájemce proběhla instruktáž o nastavení hole a správném způsobu využití.

Po celou dobu byli přítomni rodiče dětí a pedagogický dozor mateřské školy.

Program vedli asistenti Katedry rehabilitačních oborů Mgr. Firýtová, Mgr. Stašková a Mgr. Ryba.  

skola_zdrave_chuze_201916.01.19

Back

Patička