Přejít k obsahu

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

Vedoucí Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií:
Mgr. Stanislava Reichertová - (+420) 377 633 719; sreich@kaz.zcu.cz


Zástupce vedoucí Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií:
Mgr. et Mgr. Václav Beránek - (+420) 377 633 813; vberanek@kaz.zcu.cz


Sekretářka Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií:
Zdeňka Faitová - (+420) 377 633 811; faitovaz@kaz.zcu.cz

 

Nabízíme studium oborů:

  • Zdravotnický záchranář – bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia
  • Radiologický asistent – bakalářský typ tříletého studia v prezenční a kombinované formě studia
  • Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia
  • Zdravotní laborant - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia

 

Charakteristika katedry:

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví zabezpečuje a organizačně vede výuku ve studijních programech Specializace ve zdravotnictví, Veřejné zdravotnictví a Laboratorní diagnostika. Ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví nabízí studijní obory Zdravotnický záchranář (prezenční forma), Radiologický asistent (prezenční a kombinovaná forma). Ve studijním programu Laboratorní diagnostika nabízí prezenční formu studijního oboru Zdravotní laborant.

Ve studijním programu Veřejné zdravotnictví nabízí studijní obor Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví (prezenční forma).

Hlavním cílem Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictvíje poskytovat vysokoškolské vzdělání nelékařským zdravotnickým pracovníkům v bakalářských programech. Aktivně se podílet na realizaci projektů, které aktivně zviditelní jednotlivé obory.

 Spolupracujeme:

  • Se zdravotnickými a sociálními zařízeními - Fakultní nemocnice Plzeň, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Genetika Plzeň, s.r.o., Bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., Horská služba Šumava, Centrum letecké záchranné služby Líně, Informační a strážní služby Šumava.
  • S profesními organizacemi – ČAS, ČSARIM, Komora záchranářů ZZS ČR, SPAPK, SRLA ČR, SUUS ČAZL, ČSLF.
  • Naši odborní asistenti spolupracují s profesními organizacemi:
    Společnost radiologických asistentů ČR (SRLA) a European Federation of Radiographer Societies (EFRS).
  • Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady v Praze


Sídlo katedry:

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví
Západočeská univerzita v Plzni
Husova 11
301 00  Plzeň

tel.: 377 633 811 (sekretariát katedry)

Mapa:

Patička