Přejít k obsahu

Studijní obor: Zdravotní laborant (5345R020)

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)
 
Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: tři roky

 

Tříleté presenční studium pro absolventy středních škol s maturitou. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu Bakalář (Bc.). Vedle vysokoškolského diplomu obdrží absolventi i tzv. Supplementa, která jim umožní vykonávat povolání v zemích EU.

 

Absolvent

získá odbornou způsobilost pro specializované činnosti ve zdravotnických zařízení, v laboratořích vysokých škol a výzkumných ústavů, v laboratořích zdravotnických ústavů a orgánů ochrany veřejného zdraví a dalších dle zákona č 96/2004 Sb. a jejich pozdějších novelizací. Absolvent bude kvalifikačně připraven a profesně adaptabilní na podmínky a požadavky praxe a bude vykonávat činnost zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí podle paragrafu 3 odst. 1 a paragrafu 8 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2017 Sb., a to bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou ošetřujícím lékařem a správnou laboratorní praxí.boratorní praxí.

Patička