Přejít k obsahu

Katedra rehabilitačních oborů

Vedoucí Katedry rehabilitačních oborů FZS: 
MUDr. Otto Kott, CSc. - (+420) 377 633 836, 732 931 131; kotto@kfe.zcu.cz

Zástupkyně vedoucího Katedry rehabilitačních oborů FZS:
MSc. Veronika Vrbská - (+420) 377 633 739; vvrbska@kfe.zcu.cz

Sekretářka Katedry rehabilitačních oborů FZS:
Bc. Štěpánka Regentová - (+420) 377 633 737; regent@kfe.zcu.cz

 

Nabízíme studium oborů:

  • Fyzioterapie  – bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia
  • Ergoterapie - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia
  • Ortotik – protetik  - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia

 

Charakteristika katedry:

Katedra vznikla sloučením Katedry fyzioterapie a ergoterapie a Katedry teoretických oborů od akademického roku 2017/18. Studium na této katedře zajišťuje výuku základních teoretických předmětů (Anatomie, Biofyzika, Fyziologie, Fyziologie a patofyziologie, Farmakologie atd.) a praktickou výuku a odborné praxe. Úkolem katedry je proto studenty připravit se stěžejních předmětů, jejich zvládnutí je předpokladem pro studium preklinických a klinických předmětů v oblasti rehabilitační péče o nemocné a tělesně postižené včetně řešení ortotické a protetické péče. Zajišťuje výuku pro ostatní katedry Fakulty zdravotnických studií , Katedru ošetřovatelství a porodní asistence, Katedru záchranářství, technických oborů a veřejného zdraví a garantuje předměty pro Fakultu pedagogickou (Funkční anatomie, Klinika nemocí) a Fakultu strojní (Základy anatomie, Kineziologie) Západočeské univerzity v Plzni. Katedra organizuje Studentské vědecké semináře ve spolupráci s fakultami Západočeské univerzity. Studenti všech oborů každým rokem vyjíždí na zahraniční odborné praxe. katedra také úzce spolupracuje s firmou Otto Bock ČR, s firmou Helago-CZ, s.r.o., vyústěním jsou odborné konference zaměřené na odbornou problematiku fyzioterapie, ergoterapie, ortotiky a protetiky a účast studentů na řešení projektů včetně mezinárodních.

Dále spolupracujeme:

  • se zdravotnickými, sociálními a sportovními zařízeními v Plzeňském kraji
  • s profesními organizacemi – UNIFY ČR, ČAE, FOPTO
  • s neziskovými organizacemi – Tyflo Centrem Plzeň, o.p.s.
  • s firmou Helago-CZ, s.r.o.
  • s firmou Otto Bock ČR, s.r.o.

Sídlo katedry:

Katedry rehabilitačních oborů (KFE)
Západočeská univerzita v Plzni
Husova 664/11
301 00 Plzeň

tel. 377 633 737 (sekretariát katedry)

            

Mapa:

Patička