Přejít k obsahu

Rotační stabilita tibie v různých postrurálních situacích

Anotace:

Porucha LCA vede ke zhoršení funkce kolenního kloubu především vlivem anterolaterální rotační nestability, svalové slabosti a nemožnosti kokontrakce zásadních svalových skupin v daném regionu. I přes anatomickou rekonstrukci LCA se můžeme setkat u pacientů s přetrvávající pocitem nestability v kolenním kloubu, což může být následkem omezení až ukončení sportovní kariéry. Výzkum se zabývá souvislostmi ve smyslu možnosti vlivu vybraných svalů vzhledem k fylogenetickým souvislostem a možnosti vyšetření rotační funkce tybie pomocí zařízení obsahující záznam gyroskopie.

Klíčová slova:

Fyzioterapie, LCA , m. popliteus, gyroskopie.

Řešitelé:

Mgr. Lukáš Ryba, Mgr. Iva Vlčková

Patička