Přejít k obsahu

Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 28
Vrbská, V. Annual Network Meeting for Spinal Cord Injury Occupational Therapists, SCIOT. 05.11.2019 - 07.11.2019.
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Convict Criminology: Bývalí vězni jako odborníci na vězeňství. Policista, 2019, roč. 25, č. 6, s. 6-7. ISSN: 1211-7943
  Detail publikace
RYBA, L. Dřep v obrazu učení M.F. Alexandra. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Ekonomická směna a žádané statky ve vězeňském prostředí. Policista, 2019, roč. 25, č. 10, s. 4-5. ISSN: 1211-7943
  Detail publikace
SVĚCENÁ, K. ., SLÁDKOVÁ, P. . Ergodiagnostika jako součást pracovní a sociální rehabilitace. Revizní a posudkové lékařství, 2019, roč. 22, č. 3, s. 64-70. ISSN: 1214-3170
  Detail publikace
RYBA, L., RYBOVÁ, Š., HEREITOVÁ, I. Ergonomie práce NLZP. FN Plzeň, 2019.
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Extremistická symbolika. Hotel Solenice v Bohosticích, 2019.
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Extremistická symbolika a její metakomunikační potenciál. Policista, 2019, roč. 25, č. 8, s. 6-7. ISSN: 1211-7943
  Detail publikace
RYBA, L. Kinesiological Analysis. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
Kott, O. Komprehenzivní rehabilitace v urogynekologii. Fakulta zdravotnických studií ZČU, Plzeň, 28.11.2019 - 28.11.2019.
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Kriminální mluva - její vývoj, principy a funkce. Pardubice, 2019.
  Detail publikace
PAVLÍKOVÁ, L. Limbický systém. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
RYBA, L. Limity stability sedu. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Martin Rychlík (2018): Dějiny vlasů: Účesy, vousy, chlupy a péče o ně. Praha: Academia. 364 s. ISBN 978-80-200-2861-7.. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2019, roč. 10, č. 2-3, s. 125-127. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
KOTT, O. Morfologický a funkční vztah loketního a zápěstního kloubu. Praha, Lékařský dům, 2019.
  Detail publikace
FIRÝTOVÁ, R., STAŠKOVÁ, Š., KOTT, O. Možnosti fyzioterapie nohy v předškolním věku. Plzeń, 2019.
  Detail publikace
RYBA, L., RYBOVÁ, Š., NECHUTNÝ, J., MAŘÍK, I. Perthes’ disease and femoroacetabular impingement in a growing patient. Humpolec, 2019.
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Ruskojazyční - specifika kriminální subkultury. Pardubice, 2019.
  Detail publikace
VRBSKÁ, V. Sedentary work – The importance of adopting and maintaining optimal sitting posture. Knowledge translation.. Humpolec, 2019.
  Detail publikace
RYBA, L. Somatognozie, stereognozie, balance - workshop. Banská Bystrica, 2019.
  Detail publikace
RYBA, L. Somatognozie, sterognozie, balance - teoretická východiska, možnosti vyšetření a využití v praxi fyzioterapeuta. Banská bystrica, 2019.
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Společně za ochranu životního prostředí: Global Green and Healthy Hospitals. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Symbolika kriminálního tetování v prostředí českých mužských věznic. Hradec Králové, 2019.
  Detail publikace
VRBSKÁ, V. The experiences of active participation in returning to paid employment for adults with spinal cord injury in the United Kingdom. Nice, France, 2019.
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Tělesné modifikace za mřížemi. Policista, 2019, roč. 25, č. 7, s. 6-7. ISSN: 1211-7943
  Detail publikace
VRBSKÁ, V. Využití korzetů v ergoterapii u spinálních pacientů v Anglii. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Víra za mřížemi. Policista, 2019, roč. 25, č. 9, s. 4-5. ISSN: 1211-7943
  Detail publikace
BURIÁNEK, A., RYBA, L., HEREITOVÁ, I. Úchopová síla u různých způsobů posturálního zajištění. Praha, 2019.
  Detail publikace

Patička