Přejít k obsahu

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Vedoucí Katedry ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií:
PhDr., Mgr. Jitka Krocová - (+420) 377 633 776; krocovaj@kos.zcu.cz

Sekretářka Katedry ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií:
Lucie Suchanová - (+420) 377 633 771; suchano@kos.zcu.cz

 

Nabízíme studium od akademického roku 2019/2020 v programech:

  • Všeobecné ošetřovatelství - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia
  • Všeobecné ošetřovatelství - bakalářský typ tříletého studia v kombinované formě studia
  • Porodní asistence - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia

Dále studenti dokončují studium v následujících oborech:

  • Všeobecná sestra - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia
  • Všeobecná sestra - bakalářský typ tříletého studia v kombinované formě studia
  • Porodní asistentka -  bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia
  • Ošetřovatelství – navazující magisterské studium typ dvouletého studia v prezenční a kombinované formě - studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech.

 

Charakteristika katedry:

Katedra je součástí Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni od akademického roku 2008/2009. Činnost katedry se dlouhodobě specializuje na preventivní péči civilizačních chorob, výzkum kožních chorob a prevencí výskytu maligních onemocnění. Další oblastí je  kvalita a bezpečí ošetřovatelské péče. V porodní asistenci se katedra zaměřuje především na péči v komunitním prostředí.

Každoročně katedra pořádá studentské konference, kde prezentují studenti zajímavosti ze své praxe. U příležitosti narození Florence Nightingale pořádá katedra celostátní konferenci Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství. Tradici očekáváme i u Studentských vědeckých konferencí ve spolupráci se ZČU v Plzni (v roce 2019 – 5. ročník konference).

Porodní asistentky vždy v podzimních měsících pořádají naučně populární festival pro odbornou i laickou veřejnost Cesta ženy – matky, v roce 2019 (16.11) proběhne již 8. ročník.

 

Odborní asistenti katedry:

Na Katedře Ošetřovatelství a porodní asistence působí v současné době celkem 16 odborných asistentů, včetně vedoucí katedry. Počet přepočtených úvazků na katedru činí 12,5.

 

Dále spolupracujeme:

  • s poskytovatelem zdravotních a soc. služeb v Plzeňském kraji, Karlovarském kraji a dalším
  • s profesními organizacemi – ČAS, ČKPA, UNIPA, SPAPK, ČSARIM, SUUS
  • s neziskovými organizacemi – Tyflo Centrem Plzeň, o.p.s. – „Bílá pastelka“, Mamma Help – „Kytičkový den“, Lions Clubu – „Lví očko“, Nedoklubko, Dlouhá cesta, MC Plzeňské panenky, Domov Sv. Zdislavy, Naděje, Klub dvojčat a vícerčat

 

Celkem za dobu existence katedry úspěšně absolvovalo 1002 studentů. 

 

Počet absolventů podle oborů, v závorce uplatnění v oboru nebo navazující studium v oboru v %:

Rok

Všeobecná sestra – prezenční

 

Všeobecná sestra – kombinovaná

(100% v oboru)

Porodní asistentka

 

Ošetřovatelství - navazující Mgr. studium

2009

23 (80%)

57

19 (100%)

 

2010

14 (100%)

54

20 (95%)

 

2011

36 (92%)

56

19 (93%)

 

2012

29 (100%)

60

25 (100%)

 

2013

29 (92%)

67

19 (72%)

27 (100%)

2014

28 (87%)

59

14

16 (60%)

2015

25 (96%)

38

20

15 (100%)

2016

25

39

19 (72%)

14 (100%)

2017

16

20

13

18 (100%)

2018

30 (64%)

15

19 (72%)

7 (100%)

2019

41 (89%)

28

15 (75%)

14 (100%)

Celkem

293

493

202

111

 

 

Sídlo katedry:

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence (KOS)
Západočeská univerzita v Plzni
Husova ul. 11
301 00  Plzeň

tel. 377 633 771 (sekretariát katedry)

Mapa:

Patička