Přejít k obsahu

Studijní obor: Porodní asistentka (5341R007)

Studijní program: Porodní asistence (B5349)


Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: tři roky

Charakteristika oboru:

Tříleté bakalářské studium oboru Porodní asistentka je určeno pro absolventy všech středních škol s maturitou. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu Bakalář (Bc.). Během studia se studenti učí poskytovat individuální péči a oporu ženě v období těhotenství, porodu, šestinedělí, ale také v období gynekologické nemoci. Součástí studia je i výuka ošetřovatelské péče o novorozence. Porodní asistentka je také průvodkyně ženy v celém průběhu jejího života, proto se studenti ve výuce zaměřují na podporu zdravého životního stylu žen a prevenci onemocnění v gynekologii a porodnictví. Úspěšné ukončení studia dává absolventům široký systémový základ v oboru Porodní asistence s možností získání dalších specializací v rámci celoživotního vzdělávání. Vedle vysokoškolského diplomu obdrží absolventi i tzv. Supplementa, která jim umožní vykonávat povolání v zemích EU.

 

Možnosti uplatnění:

 • lůžková gynekologická oddělení
 • porodní sály
 • neonatologická oddělení
 • gynekologicko-porodnické operační sály
 • soukromé gynekologické ambulance
 • komunitní a domácí péče
 • specializovaná pracoviště v oblasti porodnictví a gynekologie

 

Profil absolventa:

Absolvent oboru Porodní asistentka poskytuje a zajišťuje (na základě vyhlášky č.55/2011 Sb.) bez odborného dohledu a bez indikace základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotným, rodícím ženám, šestinedělkám a fyziologickým novorozencům prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Porodní asistentka pod přímým vedením lékaře se specializací v oboru gynekologie a porodnictví asistuje při komplikovaném porodu, asistuje při gynekologických výkonech a instrumentuje na operačním sále. V souladu s diagnózou stanovenou lékařem se podílí pod dohledem na vysoce specializované ošetřovatelské péči o ženu a dítě.

 

 

Další informace:

 • Zahájení výuky: 2008/2009
 • Počet absolventů k 30. 8. 2018: 188
 • Excelence: komunitní péče, holistický přístup v porodní asistenci
 • Uplatnění absolventů v oboru po skončení studia: 
 • Výzkumná a projektová činnost: Akademičtí pracovníci KOS a studentky PAS se aktivně zapojily a realizovaly projekt: Péče porodní asistentky o šestinedělky v domácím prostřední jako prevence zdravotních komplikací žen v šestinedělí. Fond: Plzeňský kraj, 2013.
 • Mobilita: Studentky se pravidelně každý rok v letních měsících účastní pracovní stáže v SRN v nemocnici ve Freyungu (Kliniken des Landkreises Freyung-Grafenua gGmbH) a Talinu (Estonsko) v rámci programu Erasmus (Erasmus +) nebo Free moovers.
 • Aktivní nebo pasivní účast studentek PAS na konferencích:
 • V prvním ročníku - studentská konference na KOS.
 • 2x ročně regionální konference pořádané v Plzni profesním sdružením porodních asistentek Plzeňského kraje se spoluúčastí KOS.
 • 1x ročně pomáhají studentky PAS s organizací festivalu Cesta ženy – matky na KOS a aktivně se festivalu účastní.
 • 1x ročně celostátní studentská vědecká konference v Pardubicích.
 • 1x ročně konference Cesta vzdělávání a poznávání v ošetřovatelství, kterou pořádá katedra KOS
 • Aktivní spolupráce: Gyn.-por.kliknika FN Plzeň, Gyn.-por. oddělení Mulačova nemocnice a nemocnice Plzeňského kraje, Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, sdružení Dlouhá cesta- Prázdná kolébka, Mamma-help, mateřské centrum Plzeňské panenky, Domov Sv. Zdislavy, Naděje.
 • Výjimečnost studia oboru Porodní asistentka na KOS FZS ZČU: Během studia klademe důraz na holistický bio-psycho-socio-spirituální přístup v porodní asistenci a zaměřujeme se i na komunitní péči. Naše studentky se účastní pravidelně regionálních konferencí pořádaných v Plzni profesním sdružením porodních asistentek Plzeňského kraje nebo festivalu pro odbornou i laickou veřejnost „Cesta ženy-matky“, který organizuje naše Katedra ošetřovatelství a porodní asistence.
 

PREZENTACE OBORU  -ZDE- (*.ppt)

Patička