Přejít k obsahu

Aktuální tvůrčí činnost katedry

Zvýšení bezpečí pacientů v rámci ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení

Kód projektu: 12/18/BKZP

Poskytovatel: MZ ČR

Doba trvání: 4/2018 -12/2018

Hlavní řešitel: PhDr. Mgr. Jitka Krocová

Anotace:

Projekt se zabývá dvěma v současné době nejdiskutovanějšími oblastmi, a to kvalitou a bezpečím ošetřovatelské péče. Zaměřuje se na prevenci rizika pádu pacienta a prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí (v tomto případě močové infekce). Hlavním cílem projektu bylo vypracovat specifický a na uvedené dvě oblasti (pády pacientů, prevence uroinfekce) zaměřený edukační materiál zohledňující aktuální vědecká doporučení. Výstupem je e-learningový program vytvořený v prostředí Learning Management System Moodle a na podkladě Evidence Based Healhcare (Practice), který slouží jako výukový materiál pro nelékařská personál zdravotnických zařízení  a studenty zdravotnických oborů.

Festival Cesta ženy – matky

Poskytovatel: Západočeská univerzita v Plzni (rezerva rektora)

Doba trvání: 5/2018 – 12/2018

Hlavní řešitel: Mgr. Hendrych Lorenzová Eva

Anotace:

Hlavní filozofií festivalu je podpora těhotných žen a mladých rodin v počátcích jejich rodičovství. Tato akce je v Plzeňském kraji ojedinělá. Součástí festivalu jsou různorodé workshopy a přednášky, které souvisí s tématy těhotenství, přirozený porod, péče porodní asistentky, kontaktní rodičovství, kojení, šestinedělí, rodičovství. V prostorách festivalu je dále k dispozici prodejní tématická expozice (aromaterapie, látkové plenky, publikace atd.) a umělecká tématická výstava.

Studentská grantová soutěž

Kód projektu: VS-18-006

Poskytovatel: studentská grantová soutěž ZČU

Doba trvání: 4/2018 - 12/2018

Hlavní řešitel: Mgr. Ratislavová Kateřina, Ph. D.

Anotace:

Hlavním cílem projektu je příprava multimediálních výukových materiálů v elektronické podobě formou e-learningového kurzu, který bude vytvářet podporu pro výuku předmětu Perioperační péče. Součástí e-learningu bude odborný text, fotografie a odkazy na videa dostupná na internetu, ale také instruktážní video připravené řešiteli projektu. Předmět seznamuje studenty s prací perioperační sestry, ukazuje význam a důležitost práce perioperační sestry.


Patička