Přejít k obsahu

Fakulta se zúčastní festivalu Posviť si na budoucnost

Anotace

Unikátní festival vzdělávání a práce, který nabízí žákům, studentům, ale i rodičům ucelený přehled o možnostech studia a následného kariérního uplatnění v Plzeňském kraji, to je Posviť si na budoucnost, který bude probíhat ve dnech 18. - 19. října 2019. Na akci se představí zástupci středních škol Plzeňského kraje, všech fakult ZČU a taktéž zástupci zaměstnavatelů v regionu.  Celý festival bude interaktivní, aby se co nejvíce přiblížil studentům a poskytl informace zábavnou formou.

Fakulta zdravotnických studií bude nabízet v rámci své expozice pro zájemce měření krevního tlaku, tělesného tuku, výpočtu BMI a vážení. Problematiku zhoubných nádorů kůže pak představí další model, zde bude možnost dozvědět se o prevenci zhoubných nádorů kůže. Nabízíme i testování správné hygieny rukou pomocí speciálního přístroje. Hygiena/mytí rukou je velmi důležitým aspektem prevence řady infekčních onemocnění, jako jsou respirační onemocnění, chřipka, střevní infekce, žloutenka apod. Během cca jedné minuty se návštěvník expozice může dozvědět, jak efektivně provádí očistu rukou a na jaká místa „zapomíná“. Součástí bude pochopitelně i nácvik správné techniky mytí rukou. Dále budeme předvádět (učit) kardiopulmonální resuscitaci dětí i dospělých na modelu za použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Studijní oddělení bude připraveno návštěvníkům podat komplexní informace o studiu na FZS.

Datum zahájení 18.10.2019
Datum ukončení 19.10.2019
Místo konání Areál DEPO2015
Více informací https://fzs.zcu.cz/media/news/index.html?file=/media/news/2019/Festival_posvit_si_na_budoucnost.html
Počet účastníků z ČR 0
Počet zahraničních učastníků 0
Zpět na seznam akcí

Patička