Přejít k obsahu

Účast FZS na Postgraduálních lékařských dnech Plzeň 2017

v nelékařské sekci

Dne 7. 2. 2017 se jako již tradičně, v rámci PGLD v Plzni, konala nelékařská sekce této akce. Letos bylo zvoleno téma sympozia: „ Vysokoškolsky vzdělaná sestra  - garant bezpečné ošetřovatelské péče“. Sympozium se konalo v aule Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň a bylo rozděleno do tří bloků. Akce byla zahájena za přítomnosti ředitele FN Plzeň MUDr. Šimánka, Ph.D. a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ing. Mašínové , MBA. Konference se aktivně zúčastnili i zástupci FZS ZČU, dále byly přítomny i zástupkyně SZŠ a VOŠ Plzeň.

V prvním bloku akce „Co přináší vysokoškolsky vzdělaná sestra do systému ošetřovatelské péče“ , zazněly příspěvky na aktuální a diskutované otázky současnosti. Týkaly se významu vysokoškolsky vzdělaných sester pro současnou praxi, otázek evropské legislativy vzdělávání nelékařů, kvality vzdělávacích programů, image nelékaře v současnosti a dále bylo prezentováno zamyšlení nad postavením a kompetencemi vysokoškolsky vzdělané sestry  v ČR. PhDr. Krocová přednesla sdělení  o kvalitě vzdělávacích programů na FZS ZČU.

Následný blok sympozia obsahoval přednášky z klinické praxe a poslední část se věnovala klinické praxi v urgentní medicíně, resuscitaci a intenzivní péči. Přednášející tohoto bloku se jednoznačně shodli, že všeobecná sestra s vysokoškolským vzděláním je právě zde nezbytná a nepostradatelná. V této části konference prezentoval příspěvek „Všeobecné sestry jako součást nemocniční, ale i přednemocniční neodkladné péče“  PhDr. Jiří Frei, Ph.D. Ke každému bloku přednášek se rozvinula živá diskuze.15.02.17

Zpět na seznam aktualit

Patička