Přejít k obsahu

Ve středu 4.10. fakulta uspořádala akci „Den s fakultou“

Tento středeční den patřila celá fakulta zájemcům o studium. TI měli možnost se seznámit se všemi studijní programy, vč. jejich zázemí v podobě specializovaných učeben. Ty vhodně doplnil i reálný vůz záchranné služby, který stál po celou dobu konání akce před budovou fakulty.

Na akci měly také premiéru nově natočené videospoty, které očima absolventů představují jednotlivé profese studované na fakultě.

Nejen všem zájemcům o studium ale i současným studenům zároveň partneři fakulty (nemocnice, zdravotnická a sociální zařízení) představili široké možnosti praxí, stáží i budoucího zaměstnání.

Součástí akce v neposlední řadě bylo také představení nabídky služeb Fakultního centra zdraví.

Atmosféru z této akci zachycují fotografie



04.10.17

Zpět na seznam aktualit

Patička