Přejít k obsahu

Supervize ve zdravotnické profesi je nezbytnou součástí

Supervize je v dnešní době nezbytnou součástí profese zdravotníků a dalších tzv. pomáhajících profesí.

Na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence se na konci března tohoto roku uskutečnil seminář s názvem „Supervize ve zdravotnické profesi“

, kterého se zúčastnili nejen studenti oboru všeobecná sestra a porodním asistentka, ale i zaměstnanci katedry.

Přednášející Mgr. Eva Slezáková v pětihodinové přednášce seznámila přítomné s definicí, podstatou, principem a významem supervize ve zdravotnické profesi. Uvedla, že supervize dává možnosti hovořit o problémech, poskytuje prostor k řešení nejednoznačné situace a napomáhá vyjasnit pocity, myšlenky, postoje. Poskytuje i emocionální oporu, která je důležitá při mimořádných událostech v profesním životě pomáhající profese.

Součástí semináře bylo i cvičení v supervizní skupině a diskuze na toto téma. Na závěr akce Mgr. Eva Slezáková uvedla, že ráda předala své znalosti a zkušenosti ze supervize právě studentům zdravotnických oborů a jejich vyučujícím, protože se supervizí by se měli seznámit již studenti před nástupem do praxe.

Akce byla účastníky hodnocena velice kladně, poskytla jim celkový náhled na problematiku a mnoho nového.03.04.17

Zpět na seznam aktualit

Patička