Přejít k obsahu

Porodní asistentky měly svůj celostátní kongres v Plzni

V sobotu 27. května 2017 se uskutečnil první kongres České komory porodních asistentek v Plzni. Hlavním organizátorem kongresu byla profesní organizace Česká komora porodních asistentek, z.s. a její pobočný spolek Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje. Dále se na organizaci kongresu podílela Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU a Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice v Plzni. Záštitu nad kongresem převzala děkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph. D. a Ing. Milada Stárková, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví.

Kongresu se účastnilo přes 120 porodních asistentek z celé České republiky. Hlavním tématem kongresu byl "Normální = přirozený porod". Normální či přirozený porod je fyziologický, samovolný porod bez neopodstatněných rutinních zásahů, charakteristický využitím techniky pouze v nezbytné míře a upřednostněním nefarmakologických metod před medikací. Pro většinu zdravých žen a dětí je to nejbezpečnější způsob jak rodit a být porozen. V odborných přednáškách kongresu byla věnována pozornost jak rozvoji komunitní porodní asistence, tak změnám v prostředí nemocnic. Staniční sestra Bc. Petra Galiová seznámila posluchače se změnami, které proběhly v přístupu porodních asistentek Masarykovy nemocnice v Rakovníku. Při individualizované péči o rodící ženy a podpoře přirozeného porodu se díky zájmu žen počet porodů v této porodnici zdvojnásobil. V dalších příspěvcích byly přednášky zaměřené například na alternativní metody v porodní asistenci nebo evidence based midwifery, tedy péči porodní asistentky založenou na důkazech. PhDr. Radka Wilhelmová, Ph. D., porodní asistentka z Brna, přednesla velmi zajímavý příspěvek o důkazech pro péči o ženu a dítě ve třetí době porodní. Velký úspěch měla i studentská sekce kongresu, kde své příspěvky předneslo pět studentek porodní asistence z Plzně, Pardubic a Brna.

Již nyní se můžeme těšit na další ročník kongresu České komory porodních asistentek, který se bude konat příští rok v Pardubicích.

Mgr. Ratislavová Kateřina, Ph.D.

IMG_0584

IMG_058629.05.17

Zpět na seznam aktualit

Patička