Přejít k obsahu

Konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII a konference České asociace sester „Inkontinence různými pohledy“.

Dne 26. 4. 2017 se v aule chirurgických oborů FN v Plzni konal již 8. ročník konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství a současně proběhla i konference Regionu plzeňského České asociace sester.

Konferenci pořádala Katedra ošetřovatelství a porodním asistence FZS ZČU, ČAS Region plzeňský ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Plzni a Sdružením porodních asistentek plzeňského kraje. Konferenci zahájila děkanka Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity doc. PaedDr. Ilona Mauritzová Ph.D. Přítomné přivítala a pozdravila také náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA. Na této vzdělávací akci, která byla určená pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, pro osoby vzdělávající nelékařské zdravotnické pracovníky a pro všeobecné sestry a porodní asistentky, byla prezentována témata právní, legislativní a dále z oblasti ošetřovatelské péče, porodní asistence a oblasti prevence. Odpolední blok konference obsahoval sdělení na společné téma, a to inkontinence. Do celé problematiky posluchače uvedl MUDr. Lukáš Horčička, předseda spolku INCO fórum a následovaly přednášky nelékařů – fyzioterapeutů, porodních asistentek a všeobecných sester. Po tomto bloku se rozvinula živá a dlouhotrvající diskuze. Z celé akce si účastníci odnesli velké množství nových poznatků a vědomostí, nezbývá než pozvat všechny na 9. ročník konference.

IMG_0565

IMG_0556

IMG_0324

IMG_055428.04.17

Zpět na seznam aktualit

Patička