Přejít k obsahu

ROAD SHOW aneb Cesty zdraví

Centrum zdraví při Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni, ve spolupráci s městem Plzeň, pořádalo 20. 9. 2017 akci „Cesty zdraví“ pro seniory z MO Plzeň 1. Akce se konala v mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM, z.s. na Lochotíně.

Senioři si mohli například nechat změřit tlak, poslechnout nejnovější informace z oblasti zdravého životního stylu, zacvičit na židlích nebo otestovat svou fyzickou zdatnost v rámci Senior Fitness Test.  

Návštěvníci akce se také mohli poradit v problematice sociálních služeb a popovídat si s Mgr. Bohumilou Hajšmanovou, ředitelkou agentury domácí péče a sociálních služeb Domovinka Plzeň, která pro ně měla připravenou krátkou besedu.

20170920_105516~2

20170920_102121~2

20170920_102149~2

20170920_102537~2

logo_mesto_Plzen25.09.17

Zpět na seznam aktualit

Patička