Přejít k obsahu

Nabídka stipendií na základě mezinárodních smluv

Aktuální nabídka včetně dalších informací je uvedená na stránkách Akademické informační agentury  na stránce „Výběrová řízení“.
 

Aktuální nabídka včetně dalších informací je uvedená na stránkách Akademické informační agentury  na stránce „Výběrová řízení“.
 

1) Stipendia přidělená konkrétním univerzitám na základě kvót, kde ZČU Plzeň má přidělené kvóty na stipendia do Egypta, Itálie, Řecka a Ruska. Uchazeči  o stipendijní místa v rámci rozpisu kvót pošlou vyplněný  Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia na adresu Zahraniční vztahy ZČU, P. Bínová, Univerzitní 20 nejpozději dva týdny před termínem uvedeným u dané  nabídky.

2) Stipendia na základě mezinárodních smluv, která jsou otevřená pro všechny veřejné vysoké školy. Výběrová řízení probíhají mimo ZČU - viz.  postup na http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/42_mezinarodni_smlouvy-uvod/

Termín odevzdání přihlášek se blíží pro stipendia do  těchto  států:
   

Výběrové řízení Rusko (31.10.2018)

Německo ( řada stipendií přes DAAD) s uzávěrkou 15.11.2018, můžete se také hlásit na skupinové studijní cesty do Německa s uzávěrkou 1.11.2018

Švýcarsko (16.11.2018)

Izrael (22.11.2018)

Peru (30.11.2018

Maďarsko (30.11.2018)

Rakousko, program Aktion (30.11.2018)

Akademická informační agentura, Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/42_mezinarodni_smlouvy-uvod/08.10.18

Zpět na seznam aktualit

Patička