Přejít k obsahu

Odborná konference Karcinom mammy a my

Ve čtvrtek 24. října 2019 proběhla odborná konference "Karcinom mammy a my", kterou Katedra ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU v Plzni pořádala ve spolupráci s neziskovou organizací Mamma HELP, Regionem plzeňským České asociace sester, FN Plzeň a ČKPA/SPAPK.

Konference byla realizována v souvislosti s 20. výročím založení neziskové organizace Mamma HELP, která pomáhá ženám s rakovinou prsu.

Na konferenci vystoupila celá řada odborníků, kteří se problematikou zaobírají. Příspěvky konference ukázaly, že prevence, léčba a následná péče o pacientky je vždy komplexní a multioborová. Byla zmíněna i problematika prevence, možnosti diagnostiky, nutnosti psychologické intervence a dalšími prezentovanými tématy byla i oblast epitéz, fyzioterapie u pacientek s lymfedémem a na závěr konference vyprávěla autorka blogu "Prsa v háji" Edita Strusková posluchačům  svůj příběh.

S aktivním příspěvkem za FZS ZČU v Plzni vystoupila ing. Bc. Honzíková, která přiblížila problematiku diagnostiky onemocnění. Mgr. Hereitová a Bc. Veresková z KFE se pak věnovaly oblasti lymfedémů u žen po operacích prsu. Konference se zúčastnilo více než 80 posluchačů.

Mammy_a_my_1
Mammy_a_my_2
Mammy_a_my_3
Mammy_a_my_4


30.10.19

Zpět na seznam aktualit

Patička