Přejít k obsahu

Fakultu zdravotnických studií navštívila profesorka Sandra Villegas

V měsíci listopadu jsme na fakultě měli hned několik významných hostů. Jedním z nich byla i prof. Sandra Villegas z Autonomous University of Barcelona ve Španělsku.

V rámci jejího pobytu byla pro studenty oborů Zdravotní laborant a Radiologický asistent realizována přednáška Alzheimer’s Disease: Etiopathogenesis, symptomatology, diagnosis, prognosis, and treatment. Paní profesorka absolvovala prohlídku Biomedicínského centra LF UK v Plzni a v aule chirurgické kliniky FN předstoupila před akademické a vědecké pracovníky s přednáškou Immunotherapy for neurodegenerative diseases: the Alzheimer’s disease paradigm perspective directions in research of Alzheimer’s disease and pre-clinic studies (methodology of experiments, results, future directions). Na přednášce byla zastoupena řada významných pracovišť, mimo jiných Neurologická klinika FN v čele s přednostou MUDr. Jiřím Polívkou, CSc. a dále např. Ústav klinické biochemie a hematologie FN,  Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň.

villegas villegas1 villegas2


16.12.19

Zpět na seznam aktualit

Patička