Přejít k obsahu

Děkan FZS ocenil studentky za nejlepší konzultační podporu

Cenu děkana FZS za nejlepší konzultační podporu v studentském projektu obdržely studentky Martina Holá a Kateřina Kulířová s tématem SYSTÉM PODJEZDOVÝCH ZÁBRAN TRAMVAJOVÉHO VOZIDLA od Škody Transportation a.s.

Studentky nejlépe pracovaly v Interdisciplinárních studentských projektech DESING+ v akademickém roce 2018/19 a poskytly svým kolegům v projektu z FST, FDULS a FEK nejlepší konzultační podporu. Zvítězily tak v konkurenci 18 studentů z Katedry rehabilitačních oborů (KFE), kteří byly rozděleni do deseti týmů se čtyřmi tématy od konkrétních zadavatelů. Garantem managementu, zadání, řešení a hodnocení projektů byl zakladatel studentských projektů prof. S. Hosnedl z Katedry konstruování strojů (KKS) FST. Projekty mají tradici od akademického roku 2004/5 a KFE FZS je jejich součástí od akademického roku 2010/11.

Studenti FZS mají za úkol především mapování, analýzy z pohledu člověk – stroj, analýzu výsledků testování s výsledným popisem specifikací pro danou pomůcku, zpracování rešerší stávajících technických produktů s analýzou bezpečnosti, hygieny, ergonomie, kognitivních hledisek, rešerše předpisů, norem, zákonů platných v České republice, které se týkají výsledné pomůcky, specifikaci požadavků na pomůcku a v neposlední řadě také analýzu silných a slabých stránek pomůcky (demonstrátu).

„Velmi kladně hodnotím především schopnost studentek pracovat v multidisciplinárním týmu. Studentky si nad rozsah výuky samotné zvýšily znalosti o ergonomii, hygieně a ekologii práce a jejich aplikaci v technických provozech, čímž se výrazně zvýšila jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Obě studentky fakultu reprezentovaly v již tradičním, naprosto výjimečném, mezioborovém studentském projektu, kde nad rámec své výuky předvedly, že FZS má kvalitní studenty, kteří jsou platnými členy týmu i při vývoji technického produktu,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU PhDr. Lukáš Štich.

Martina Holá a Kateřina Kulířová převzaly ocenění z rukou proděkanky MUDr. Lady Pavlíkové, Ph.D., která na předávání 4. dubna pana děkana zastoupila.

konzultacni_podpora_1

konzultacni_podpora_2

konzultacni_podpora_311.04.19

Zpět na seznam aktualit

Patička