Přejít k obsahu

Výchova k aktivnímu zdravému stárnutí

aktivni_starnuti

Název projektu: Výchova k aktivnímu zdravému stárnutí

Číslo projektu: 11 023/2019/NPP

Dotační titul: Národní program zdraví - projekty podpory zdraví na rok 2019,
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Termín projektu: 1.1.2019 – 31.12.2019

Celková částka projektu: 245 670 Kč

Hlavní řešitel

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Shrnutí projektu:

Projekt je zaměřen na edukaci primární prevence "geriatrických obrů" tj. imobilita, inkontinence, instabilita, kognitivní deficit. Na podkladě dlouhodobé tvůrčí činnosti jednotlivých řešitelů je vytvořen komplexní teoreticko-praktický program určený pro seniory s deseti hlavními tématy – Pojetí zdraví ve stáří, Tělesná zdatnost seniorů, Principy zatěžování stárnoucího organizmu, Psychohygiena seniora, Trénink kognitivních funkcí, Škola zad pro seniory, Prevence pádů, Režimová opatření v domácnosti, Prevence inkontinence, Výživa ve vyšším věku.

Kompletní program bude nabídnut seniorům v Plzeňském a Karlovarském kraji ve dvou možnostech zapojení – účast na kompletním programu konaném přímo na fakultě či v rámci přednášek v místě bydliště ve spolupráci s organizacemi sdružujícími seniory.
V rámci projektu vznikne i edukační příručka tzv. metodické listy k jednotlivým tématům.
Předpokládaný počet zapojených seniorů 65+ je minimálně 200.

POZVÁNKA - Jóga centrum Jiráskova 4, Rokycany

POZVÁNKA - velká zasedací místnost Městský úřad Rotava

POZVÁNKA - ZČ Nýřany

POZVÁNKA - Klub seniorů, DCHP Blovice

POZVÁNKA - Fakulta zdravotnických studií, Husova 11, Plzeň

Rozvrh aktivit

Metodické listy - studijní opora edukačního programu

Patička