Přejít k obsahu
DE      EU

Název projektu CZ: Interprofesní vzdělávání studentských týmů

Název projektu DE: Multidisziplinäre Ausbildung Studententeams

Zkratka projektu:

Číslo projektu: 64

Termín projektu: 1.9.2016 - 31.8.2019

Celková částka projektu: 615 020,05,- EUR

Hlavní řešitel: Technische Hochschule Deggendorf

Partneři:

  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Shrnutí projektu:

Projekt "Interprofesní vzdělávání studentských týmů" je zaměřený na odbourávání jazykových a systémových bariér ve vzdělávání a jeho přizpůsobování změněným podmínkám na společném trhu práce. Na jeho realizaci se budou podílet dvě partnerské vysoké školy Technischen Hochschule Deggendorf a Západočeská univerzita v Plzni prostřednictvím Fakulty zdravotnických studií a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a tři asociovaní partneři. Hlavním projektovým cílem je zvýšit kompetence, znalosti a dovednosti studentů partnerských vysokých škol prostřednictvím praxe a tím tak docílit jejich lepšího uplatnění na pracovním trhu v obou regionech. Dílčím obsahovým tématem je společná práce studentů na řešení problému se zlepšováním podmínek pro zvýšení soběstačnosti seniorů v obou přeshraničních regionech. Realizace projektu je naplánována do 36 měsíců (6 semestrů) a v každém semestru vzniknou tři interprofesní česko-bavorské studentské týmy, které pod vedením odborných pedagogických pracovníků budou pracovat na praktických úkolech. Studenti budou moci využít své teoretické znalosti a ověřit si je v praxi. Týmy budou složeny ze studentů technických oborů (THD) a designérů, ergoterapeutů či fyzioterapeutů (ZČU v Plzni). Nosným pracovním tématem studentské práce bude vytvoření technických prostředků, které umožňují prodloužit soběstačnost seniorů v domácím prostředí se zaměřením na zlepšování příjmu potravy, hygieny, kontrolu pohybu v domácnosti a užívání léků. Studenti tak budou rozvíjet své kompetence o sociální vědomosti a dovednosti a nepřímo dojde také k podpoře řešení problému nepříznivého demografického vývoje v příhraničních oblastech. Výstupy projektu v podobě technických prostředků budou dovedeny do formy demonstrátorů a jejich funkčnost bude testována ve spolupráci se seniory asociovaných partnerů. V rámci realizace se každý semestr uskuteční úvodní a závěrečný workshop, které budou sloužit k vytvoření česko-bavorských interprofesních studentských týmů, k zadání pracovních úkolů, k tematickým přednáškám a seminářům, k mapování potřeb seniorů v obou regionech, k prezentaci výstupů a výsledků projektu a k testování funkčnosti vytvořených demonstrátorů.

photo 7photo 2

 

Aktualizováno: 28.11.2016

Patička