Přejít k obsahu

Název projektu: VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast

Kód projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267

Poskytovatel: MŠMT ČR

Doba trvání: 01/2018 – 06/2022

Garant: Ing. Bc. Tomáš Vlas

Anotace:

V projektu se výzkumný tým zabývá separacemi a kultivacemi buněk. Jejich přípravě pro analýzu průtokovou cytometrií v elektrickém poli. Vlastnosti připravených buněčných kultur jsou zároveň ověřovány klasickou mnohobarevnou průtokovou cytometrií. Cílem projektu je ověřit možnosti aplikace průtokové cytometrie v elektrickém poli na klinických vzorcích.

Patička