Přejít k obsahu

projekt_1lmhhgfjopoempihaProjekt_Proměna_rolekmkpalhgdgfijhoh

Název projektu: „Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.“

Číslo projektu: TL01000081

Termín projektu: 02/2018 – 12/2020

Celková částka projektu: 9 613 975 Kč

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní

Partneři:

  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
  • Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z. s.
  • Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.

Shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení připravenosti absolventů profesních terciárních oborů na - díky fenoménu 4.0 - překotně se měnící požadavky společnosti a trhu práce v jejich konkrétním oboru (FST, FZS, FPE), formou návrhu inovací jejich studijních programů.

Výzkum má za cíl i zaměření se zejména na problematiku transversálních dovedností a interdisciplinárního porozumění jednotlivým oblastem, které v měnící se moderní “společnosti 4.0” nabývají silně na významu.

Potřeba změny myšlení u všech účastníků vzdělávacího procesu (škola, zaměstnavatel, student a další relevantní stakeholdeři), reprezentovaná např. potřebou společného nastavování metod a výstupů z učení, je pak nezbytnou součástí cesty k úspěchu absolventa profesního terciárního oboru ve Společnosti 4.0.

 

Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR.

Patička