Přejít k obsahu

Rozvoj aktivit

Název projektu: Zvýšení  bezpečí pacientů v rámci ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení

Číslo projektu: 12/18/BKZP

Dotační titul: Program bezpečnost a kvalita zdravotní péče na rok 2018, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Termín projektu: 1.1.2018 – 31.12.2018

Celková částka projektu: 330 834 Kč

Hlavní řešitel: 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Shrnutí projektu:

Projekt se zabývá kvalitou a bezpečím ošetřovatelské péče - hlavním cílem projektu je vypracovat specificky zaměřený edukační materiál, který se bude zaměřovat na prevenci rizika pádu pacienta a prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí (močová infekce).

Výstupem bude e-learningový program vytvořený v prostředí Learning Management System Moodle, který bude sloužit jako výukový materiál pro nelékařský personál zdravotnických zařízení (fakultní nemocnice) a studenty zdravotnických oborů.

Cílovou skupinou jsou zdravotničtí pracovníci nemocnic převážně Plzeňského kraje a dále  studenti Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni.

Patička