Přejít k obsahu

Konkrétní oblasti směrování VVI fakulty

 • Primárně preventivní intervence v prenatálním a postnatálním věku a jejich vliv na ženu a dítě.
 • Zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendikepovaných osob pomocí nových specifických technologií.
 • Výzkum motivací a postojů studentů ke zdravotnické profesi.
 • Implementace ošetřovatelských intervencí do multimediálních technologií.
 • Sledování vybraných bioinženýrských parametrů kůže u dialyzovaných pacientů.
 • Měření tlakových polí styku povrchu lidského těla a okolního prostředí.
 • Výzkum aktivačních markerů lymfocytů kultivovaných v přítomnosti fibroblastů nebo mezenchymových kmenových buněk.
 • Výzkum zaměřený na zvýšení bezpečnosti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, zdravotnického a nezdravotnického personálu.
 • Výzkumné šetření zdravého životního stylu studentů českých a slovenských univerzit.
 • Zpracování a analytické hodnocení unikátních dat vznikajících při společných cvičeních Bavorského červeného kříže a zdravotnických záchranných služeb Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje.
 • Výzkum zaměřený na antropometrickou charakteristiku a sledování ortopedického léčení vrozených a získaných vad pohybového aparátu.
 • Sledování funkčních poruch studentů Sportovního gymnázia Plzeň.
 • Výzkum zaměřený na analýzu funkčních poruch fotbalistů SK Petřín Plzeň – analýza pomocí kineziologického rozboru a testů.
 • Výzkum cílené neurostimulace v ORL aplikacích (v přípravě).
 • Modelování a simulaci postavy během růstu, končetin, segmentů končetin, tibiofemorálního úhlu, úhlu paty u zdravých dětí a dětí s vrozenými nebo získanými vadami  končetin (v přípravě).
 • Výzkum a vývoj zdravotnických opatření v jaderné energetice (v přípravě).

Aktualizováno: 23.11.2016

Patička