Přejít k obsahu

Molekulární genetika nádorových a kardiovaskulárních chorob

 

 
 
 
rozvoj_vzdelavani
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotační (grantový) titul
Výzva -oblast podpory
Název projektu
Řešitel/spoluřešitel:
 
OP VK
Výzva o. p 2.3
Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji


"Molekulární genetika nádorových a kardiovaskulárních chorob"

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0040

 

Hlavní žadatel projektu: Univerzita Karlova v Praze (LF UK v Plzni)
 
Partneři projektu:
Západočeská univerzita v Plzni (Fakulta zdravotnických studií), Univerzita Palackého v Olomouci
 
Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizace: 1. 9. 2011 -31. 8. 2014
Jedná se o projekt multidisciplinární spolupráce na využití molekulárně genetických a sérových biomarkerů v prevenci a predikci závažných civilizačních chorob a ve spolupráci se zahraničními pracovišti, zavedení principů personalizované medicíny do zdravotnického výzkumu a klinické praxe. Cílem je vytvořit specializované pracoviště molekulární genetiky a studia biomarkerů v onkologii a kardiologii a napojit toto pracoviště na klinická pracoviště preventivní a personalizované medicíny v ČR a v zahraničí. Současně personalizovanou medicínu vyučovat pro akademické pracovníky i studenty VŠ lékaře. Fakulta se v rámci projektu stala garantem klíčové aktivity č.8 - Semináře o personalizované medicíně pro studenty bakalářského i magisterského studia a pracovníky výzkumu. Budou realizovány kurzy molekulární biologie a personalizované medicíny pro studenty. Dále počítáme se zapojením studentů přímo do výzkumných prací v rámci projektu, kdy řešení dílčích problémů se stane předmětem bakalářských a diplomových prací. Další informace lze najít na stránkách LF UK v Plzni www.lfp.cuni.cz.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 
 
 Aktualizováno: 23.11.2016
 

Patička