Přejít k obsahu

Publikace, konferenční příspěvky, přednášky


Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 36
Ratislavová, K., Kališ, V., Sosnovcová, L. 25th Pilsner Peers, Perineal protection and suturing techniques for repair of perineal trauma. Plzeň, 25.05.2019 - 25.05.2019.
  Detail publikace
Frei, J., Bejvančická, P., Krocová, J., Nováková, J., Frei, J., Frei, J., Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. a jarní konference ČAS Region plzeňský „Péče o pečující“. Plzeň, 07.05.2019 - 07.05.2019.
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Convict Criminology: Bývalí vězni jako odborníci na vězeňství. Policista, 2019, roč. 25, č. 6, s. 6-7. ISSN: 1211-7943
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Extremistická symbolika. Hotel Solenice v Bohosticích, 2019.
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Extremistická symbolika a její metakomunikační potenciál. Policista, 2019, roč. 25, č. 8, s. 6-7. ISSN: 1211-7943
  Detail publikace
PISTULKOVÁ, A., TUPA, J., MARTINEK, L. Implementace procesního řízení u poskytovatelů zdravotnických služeb. Slovak Journal of Health Sciences, 2019, roč. 10, č. 1, s. 2-10. ISSN: 1338-161X
  Detail publikace
CIBULKA, R. Kazuistiky z lipidové poradny ÚKBH. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
KROCOVÁ, J. Konstruktivismus v praxi na VŠ. 2019.
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Kriminální mluva - její vývoj, principy a funkce. Pardubice, 2019.
  Detail publikace
PAVLÍKOVÁ, L. Limbický systém. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
FREI, J., SEDLÁČEK, D. LÉČBA INFEKCE HIV/AIDS V KONTEXTU ADHERENCE. In Frei, J. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. a jarní konference ČAS Region plzeňský „Péče o pečující“ RECENZOVANÝ SBORNÍK Z KONGRESU S MEZINÁRODNÍMI PŘÍSPĚVKY. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna, Odd. vydavatelství a tiskových služeb, 2019. s. 81-88. ISBN: 978-80-261-0861-0
  Detail publikace
KROCOVÁ, J., PROKEŠOVÁ, R. MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ V PROBLEMATICE PREVENCE INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST A SOUVISEJÍCÍ S KATETRIZACÍ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE. In Recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. Plzeň: ZČU v Plzni, 2019. s. 89-96. ISBN: 978-80-261-0861-0
  Detail publikace
KROCOVÁ, J., PROKEŠOVÁ, R. MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ V PROBLEMATICE PREVENCE INFEKCÍ MOČOVÝCH CESTA SOUVISEJÍCÍ S KATETRIZACÍ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
PEKÁR, J., CIBULKA, R. Management dyslipidémií. Břasy, 2019.
  Detail publikace
KROCOVÁ, J. Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství. 2019.
  Detail publikace
KROCOVÁ, J. Mluvený projev učitele. 2019.
  Detail publikace
KROCOVÁ, J. Multimediální technika ve výuce na VŠ. 2019.
  Detail publikace
CIBULKA, R., FORMELOVÁ, K., PEKÁR, J. Porovnání lipidogramu stanoveného nalačno a po jídle. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
FREI, J., TICHÁ, M. PÉČE O PACIENTA S KONTINUÁLNÍ ELIMINAČNÍ METODOU NA JEDNOTKÁCH INTENZIVNÍ PÉČE. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
PFEFFEROVÁ, E. Péče o dárce orgánů po smrti mozku. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
RATISLAVOVÁ, K. Péče o ženu po perinatální ztrátě - novinky. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
ŽOLDOŠOVÁ, K., BIELIKOVÁ, M., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., KÉHAR, O., KOHOUT, V., KRATOCHVÍL, P., MERGL, M., PODROUŽEK, L., RANDA, M., REJLOVÁ, J., SIMBARTL, P., ŠAFRÁNKOVÁ, D., ŠRÁMOVÁ, A., VÁGNEROVÁ, P., HILLE, K., ARNDT, P., HAUBER, M., BRAUNERT, S. Přírodověda : interaktivní bádání pro děti a mládež v primárním vzdělávání : metodická příručka pro učitele 1. stupně ZŠ. 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2019, 400 s. ISBN: 978-80-8140-364-4
  Detail publikace
Ratislavová, K., Sosnovcová, L. Regionální konference porodních asistentek. Plzeň, 05.10.2019 - 05.10.2019.
  Detail publikace
KROCOVÁ, J. Rizika v prevenci a kontrole infekcí močovch cest související se zdravotní péčí. 1. ročník konference NELZP "Vzdělávání nás baví...". Plzeň, 2019.
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Ruskojazyční - specifika kriminální subkultury. Pardubice, 2019.
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Společně za ochranu životního prostředí: Global Green and Healthy Hospitals. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
FREI, J. Strategie v řešení infekce HIV/AIDS v kontextu adherence HIV pozitivních pacientů. In Sestry: Hlas v popredí - Zdravie pre všetkých, Recenzovaný vedecký zborník vydaný pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier 2019. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2019. s. 30-36. ISBN: 978-80-558-1418-6
  Detail publikace
Hendrych Lorenzová, E. Střípky z komunitní péče porodní asistentky o ženu po porodu. Plzeň, 05.10.2019 - 05.10.2019.
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Symbolika kriminálního tetování v prostředí českých mužských věznic. Hradec Králové, 2019.
  Detail publikace
KROCOVÁ, J., PROKEŠOVÁ, R., HOROVÁ, J. The prevention of healthcare associated urinary tract infections from the point of view of nursing care. Kontakt, 2019, roč. 21, č. 2, s. 135-143. ISSN: 1212-4117
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Tělesné modifikace za mřížemi. Policista, 2019, roč. 25, č. 7, s. 6-7. ISSN: 1211-7943
  Detail publikace
ARCHALOUSOVÁ, A., FREI, J., KRIŠTOFOVÁ, E., PAVELOVÁ, Ĺ. VALIDACE VYBRANÝCH OŠETŘOVATELSKÝCH INTERVENCÍ V RÁMCI KURRIKULA SESTER - OBLAST SLEDOVÁNÍ A ZÁZNAMU BOLESTI. In Frei, J. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. a jarní konference ČAS Region plzeňský „Péče o pečující“ RECENZOVANÝ SBORNÍK Z KONGRESU S MEZINÁRODNÍMI PŘÍSPĚVKY. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna, Odd. vydavatelství a tiskových služeb, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2019. s. 180-195. ISBN: 978-80-261-0861-0
  Detail publikace
NOVÁKOVÁ, J., KROCOVÁ, J. Vzdělávání sester v kontextu fenoménu 4.0. FN Plzeň, 2019.
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Víra za mřížemi. Policista, 2019, roč. 25, č. 9, s. 4-5. ISSN: 1211-7943
  Detail publikace
Krocová, J., Nováková, J. konference „KARCINOM MAMMY A MY“. FN Plzeň, 24.10.2019 - 24.10.2019.
  Detail publikace
Frei, J. Časté chyby při výkonu nelékařského zdravotnického povolání. Plzeň, 29.11.2019 - 29.11.2019.
  Detail publikace

Patička